Sejm: nie będzie 6,3 mld zł dla NFZ

NFZ

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pomimo zaproponowanej przez Senat nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., dzięki której NFZ miał otrzymać 6,3 mld zł, środki te nie zostaną przekazane na opiekę zdrowotną. Sejm zdecydował, że środki będą zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy budżetowej i będą one zarezerwowane na modernizację armii.

Z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. wynika, że zwiększone zostaną środki na opiekę zdrowotną, a podwyżka wyniesie 1 mld zł. Część tej kwoty, czyli 800 mln zł, zostanie przeznaczona dla NFZ. Zgodnie z treścią noweli deficyt budżetowy zostanie zmniejszony z 82,3 mld zł do 40,4 mld zł, a PKB ma wzrosnąć z 4% do 4,9%. Średnioroczna inflacja może sięgnąć nawet 4,3%, chociaż dotychczasowa ustawa zakładała, że poziom inflacji wyniesie 1,8%.

Zmniejszyć ma się stopa bezrobocia, która do tej pory miała sięgnąć 7,5%, a zgodnie z prognozami ma ona wynieść 6% na koniec br. Zmiany dotkną także kwestię przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, a nowelizacja zakłada wzrost w tym obszarze na poziomie 0,5%, chociaż poprzednio zapowiadano spadek w wysokości 0,7%. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej będzie wynosić 5548 zł. Jest to wzrost w porównaniu do wcześniej proponowanej kwoty w wysokości 5259 zł.

Dochody budżetu państwa wyniosą 483 mld zł, czyli o 78,5 mld zł więcej niż planowano w dotychczasowej ustawie. Zwiększą się również wydatki budżetu państwa z 486,8 mld zł do 523,4 mld zł.

Podobne wpisy