84% Polek w wieku 75+ ma nadciśnienie

aparat do pomiaru cisnienia

Ten post dostępny jest także w języku: English

Nadciśnienie tętnicze to jedna z najpowszechniej występujących chorób cywilizacyjnych w Polsce. Według najnowszych danych NFZ, w 2018 r. występowało ono u blisko 10 mln dorosłych Polaków.

Nadciśnienie dotyka blisko 32% populacji

Liczba dorosłych Polaków (18+) chorych na nadciśnienie tętnicze rośnie z roku na rok. W ciągu ostatnich sześciu lat (od 2013 r.) liczba chorych zwiększyła się o blisko 200 tys. i w 2018 r. wyniosła 9,9 mln. Stanowiło to blisko 32% populacji.

Spośród chorych, 4,3 mln stanowią mężczyźni, a 5,6 mln – kobiety. Oznacza to, że wśród kobiet częstotliwość występowania nadciśnienia jest częstsza niż u mężczyzn. Dotyka ono bowiem 34% dorosłych kobiet i 30% dorosłych mężczyzn. Innymi słowami, zgodnie ze współczynnikiem standaryzowanym, 315 kobiet na 1 000 choruje na nadciśnienie. U mężczyzn wskaźnik ten wynosi 267/1 000. Warto jeszcze dodać, że w grupie kobiet powyżej 75 roku życia na nadciśnienie cierpi aż 84% z nich. U mężczyzn w analogicznym wieku jest to około 76-77%.

Należy jednak pamiętać, że różnice w występowaniu nadciśnienia pod względem płci mogą również wynikać z faktu, że kobiety, częściej niż mężczyźni, korzystają ze świadczeń zdrowotnych.

W warmińsko-mazurskim chorują najrzadziej

Znaczące różnice w występowaniu nadciśnienia widoczne są nie tylko pod względem płci, ale również miejsca zamieszkania. W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik zachorowalności jest na najniższym w Polsce poziomie, zarówno surowy (280/1 000), jak i standaryzowany pod względem wieku i płci (291/1 000).

Najwyższa zachorowalność, jeśli weźmiemy pod uwagę współczynnik surowy, występuje w województwie łódzkim (352/1 000). Natomiast jeśli spojrzymy na współczynnik standaryzowany, najwyższą wartość osiąga on dla województwa lubelskiego (342/1 000).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *