ai4HR: Sztuczna inteligencja pomoże firmom walczyć z koronawirusem

artificial intelligence

Ten post dostępny jest także w języku: English

Do walki z koronawirusem wkracza także sztuczna inteligencja. Jednym z przykładów jest projekt ai4HR, który ma na celu monitoring zdrowia pracowników w firmach produkcyjnych. Narzędzie to pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać osoby, które potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe, bez konieczności wyłączania z pracy firmy. Moduł sztucznej inteligencji, dzięki wykorzystaniu danych analitycznych, przewiduje potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej. W konsekwencji zapobiega powstawaniu przestojów osobowych.

Pomiar temperatury ciała i monitoring przemieszczania się pracownika

Bezpośrednie monitorowanie zdrowia pracowników odbywa się na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest aiHealth Measure. Jest to pomiar w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym temperatury ciała pracowników. Odbywa się to dzięki kamerom termowizyjnym/urządzeniom IoT, których dane będą wyświetlane na specjalnie przygotowanym dashboardzie. Podwyższona temperatura ciała pracownika jest pierwszym sygnałem do wykrycia potencjalnie chorej osoby. Dodatkowymi danymi, zwiększającymi efektywność systemu zdrowia pracownika, mogą być pomiary pulsu, ciśnienia, poziomu cukru oraz saturacji. Monitoring pozwala wspierać dobre nawyki żywieniowe pracowników.

Innym modułem jest aiMotion Control. Zawiera on dane dotyczące przemieszczania się i kontaktu pracownika z innymi osobami zatrudnionymi w organizacji oraz poza nią. Dostęp do danych dotyczących m.in. liczby osób na zmianie z którymi osoba chora miała kontakt, identyfikacja ich oraz obszarów odwiedzanych przez pracownika, pomoże w dokładny sposób określić mapę zachorowania wraz z możliwością wyeliminowania potencjalnych ryzyk na terenie firmy, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania zachorowań koronawirusa.

Cel: Odpowiednio wcześnie wykryć potencjalnych zakażonych

Trzecim modułem, w ramach pomiaru bezpośredniego jest aiWorking Time. Zbiera on informacje na temat przepracowanych godzin na bieżącej zmianie lub podczas wielu zmian pod rząd, jak również tych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowe dane, takie jak kwalifikacje pracowników, ich unikalność oraz koszt, pomoże w doborze odpowiedniego zastępstwa w razie zachorowania, bez konieczności wyłączania danego obszaru firmy.

– Zachowanie ciągłości operacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników wydaje się być kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące dla wielu firm. Dzięki połączeniu sił z partnerami z obszaru AI i BigData powstał produkt, który w sposób ciągły monitoruje zdrowie pracowników i tym samym wydajność firmy, pozwalając odpowiednio wcześnie wykrywać pracowników, którzy potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe. Przewiduje on również globalnie potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej – komentuje Łukasz Chodkowski, dyrektor zarządzający Déhora Polska, firmy doradczej HR i jednego z partnerów projektu.

ai4HR zbiera również dane regoinalne o zachorowaniach i rynku pracy

Oprócz tego, system ai4HR dokonuje monitorowania w sposób pośredni. Jedną z płaszczyzn tutaj jest aiLabor Costs. Analizuje on wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników takich jak: koszty pracy, absencje chorobowe oraz przestoje danego działu lub całego zakładu. Pokazuje również braki zastępowalności na danych stanowiskach oraz podpowiada listę pracowników do zastąpienia. aiRegional Medical Data to z kolei moduł zbierający zewnętrzne informacje medyczne dotyczące poziomu zachorowalności na koronawirusa oraz liczby szpitali w regionie. Porównanie dostępnych danych zewnętrznych oraz wewnętrznych pozwoli na określenie stopnia ryzyka i wprowadzenie odpowiednich restrykcji na terenie zakładu pracy.

Wreszcie aiRegional Labor Market Data to moduł gromadzący informacje dotyczące regionu, w którym mieści się zakład pracy takich jak: stopa bezrobocia, liczba i dostępność agencji tymczasowych. Daje możliwość przewidywania przyszłych skutków braku pracowników na rynku oraz możliwość reagowania z dużym wyprzedzeniem na konieczne zastępstwa.

– Świat wokół nas i my sami jesteśmy jednym wielkim polem informacyjnym. W każdym ułamku sekundy generowana jest przez nasze otoczenie i przez nas ogromna ilość informacji. Świadomie nasz umysł jest w stanie analizować i przyswajać tylko znikomą jej cząstkę. Wnosimy do projektu najnowsze zdobycze nauki i techniki Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego. Wspomagają one świadome podejmowanie istotnych decyzji biorąc pod uwagę wszelkie dostępne źródła informacji. Dzięki tym technikom, firmy będą mogły bardzo skutecznie zadbać o zdrowie swoich pracowników i planować swoje działania HR z dużą precyzją – wyjaśnia Aleksander Kwiatkowski, Partner zarządzający w LogicAI,  firmie specjalizującej się w dostarczaniu dedykowanych systemów informatycznych opartych na systemach sztucznej inteligencji i jednego z partnerów projektu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *