Arkadiusz Grądkowski został prezesem Izby POLMED

arkadiusz

Ten post dostępny jest także w języku: English

Decyzją członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED Arkadiusz Grądkowski został mianowany prezesem Izby. Dotychczas, czyli przed zmianą statutu organizacji, pełnił on funkcję dyrektora generalnego.

Arkadiusz Grądkowski przez wiele lat zdobywał doświadczenie w branży zdrowotnej, a w latach 2016-2019 swoją wiedzą w obszarze wyrobów medycznych wsparł prace nad nowelizacją polskiej ustawy o wyrobach medycznych oraz projektem ustawy o wyrobach medycznych, która pozwoliła dostosować polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej MDR. Angażował się również w inne projekty europejskie, reprezentując Polskę na spotkaniach Kompetentnych Władz Unii Europejskiej ds. Wyrobów Medycznych oraz działając w roli eksperta przy projektach bliźniaczych Komisji Europejskiej w Mołdawii i Macedonii. Jego doświadczenie pomogło dostosować przepisy dotyczące handlu produktami medycznymi i wyrobami medycznymi obowiązujące w tych krajach do wymogów Unii Europejskiej.

W swojej karierze Arkadiusz Grądkowski był członkiem Konfederacji Lewiatan, w której pełnił funkcję eksperta ds. ochrony zdrowia. Współpracował również ze związkiem Pracodawców Farmaceutycznych PharmaNET, Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego, a także z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Był także Zastępcą Dyrektora Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pełniąc rolę prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED Arkadiusz Grądkowski będzie kontynuował realizowane działania, reprezentując potrzeby 85 zrzeszonych firm. Do jego zadań będzie należało inicjowanie zmian legislacyjnych, udział w konsultacjach społecznych oraz prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów, a także administracją rządową i instytucjonalną. Jak wyjaśnia nowy prezes Izby, jego priorytetem jest ułatwienie dostępu dla pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych, które pełnią ważną rolę nie tylko w przypadku ratowania ludzkiego życia, ale także w poprawianiu jakości życia pacjentów oraz wydłużaniu oczekiwanej długości życia w przypadku wielu chorób.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest członkiem MedTech Europe, czyli organizacji, która reprezentuje europejski sektor wyrobów medycznych. Na polskim rynku POLMED działa już prawie 20 lat i jest organizacją zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Podobne wpisy