Badania PET bez certyfikowanych radiofarmaceutyków

komorka

Ten post dostępny jest także w języku: English

W czerwcu 2019 r. NIK opublikował wyniki kontroli przeprowadzonej w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej wykonujących badania PET przy użyciu radiofarmaceutyków własnej produkcji. Według ustaleń w kontrolowanych jednostkach badania te wykonywane były na radiofarmaceutykach bez wymaganych certyfikatów jakościowych.

NIK negatywnie o działaniach MZ w sprawie radiofarmaceutyków do badań PET

W 2005 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu w podmiotach publicznych krajowej produkcji radiofarmaceutyków. Miało to przyczynić się do uniezależnienia od dostaw z zagranicy, obniżenia kosztów radioznaczników PET i wykorzystania powstałych oszczędności do wykonywania większej liczby badań. Rządowy program krajowej produkcji radioznaczników PET objął ośrodki w Bydgoszczy, Gliwicach oraz w Warszawie. Co więcej, środki samorządowe na ten cel zostały przeznaczone jeszcze w dwóch placówkach – w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W ramach programu MZ łącznie wydało ponad 24 mln zł na inwestycje związane z uruchomieniem produkcji radiofarmaceutyku FDG (najczęściej stosowanego w diagnostyce PET), samorządy zaś blisko 9 mln zł. Kontrola NIK wykazała, że tylko w jednym z pięciu sprawdzanych podmiotów, inwestycje były przygotowane i przeprowadzone rzetelnie – w Centrum Onkologii w Łodzi. Jak podaje NIK, w pozostałych przypadkach produkcja została uruchomiona z opóźnieniem, poniesiono wyższe nakłady niż planowano, bądź zmieniła się koncepcja działania ośrodka.

Dynamika badań PET w Polsce

W ostatnich latach liczba badań PET rosła o kilkanaście procent rocznie, na co niewątpliwie miało wpływ zwiększenie finansowania NFZ w 2016 r. oraz wzrost liczby ośrodków oferujących ten typ badań w Polsce. Obecnie prognozy PMR dla wzrostu wartości badań PET są dość wyważone – największa grupa respondentów przewiduje wzrost na poziomie 1-4% rocznie w latach 2018-2021.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *