Ceny usług lekarskich rosną bardzo szybko

lekarz

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w lipcu 2019 r. inflacja w segmencie usług lekarskich wyniosła aż 5,6%. To najwyższy miesięczny wzrost od 2002 r. Rosnące ceny usług lekarskich są trwałym elementem w polskiej gospodarce, przypomina jednak Michał Bundyra, Lead Econometrician w PMR.

Inflacja usług lekarskich: 5,6%

Główny wskaźnik inflacji wyniósł w lipcu 2019 r. 2,9%. W segmencie „Zdrowie” ceny rosły szybciej niż na całym rynku – o 3,7%, co było jednym z wyższych wskaźników spośród wszystkich sektorów. Wyższa inflacja zanotowana została jedynie w segmentach żywności i napojów bezalkoholowych (6,8%) oraz restauracji i hoteli (4,4%).

Jeszcze szybciej wzrost cen następuje dla usług lekarskich. W lipcu inflacja tego wskaźnika wyniosła bowiem 5,6%. Według next.gazeta.pl, to najwyższy miesięczny wzrost tego wskaźnika od 2002 r. Dla porównania, inflacja usług stomatologicznych wyniosła 3,5%, a usług szpitalnych i sanatoryjnych – 2%. W całym 2018 r. inflacja kategorii „Zdrowie” wyniosła 2%, ale dla usług lekarskich było to 3,7%. Oprócz usług lekarskich, stomatologicznych oraz szpitalnych i sanatoryjnych, wskaźnik zdrowie obejmuje również wyroby farmaceutyczne oraz urządzenia i sprzęt terapeutyczny.

inflacja CPI zdrowie uslugi lekarskie

Różnica pomiędzy inflacją cen usług lekarskich a inflacją ogółem już nie szokuje

Za przyspieszenie cen w ostatnich latach odpowiada dobra koniunktura gospodarcza, zwłaszcza rosnące płace i nowe transfery socjalne. – Rosnące dochody gospodarstw domowych przełożyły się na wzrost popytu i ogólnie szybszy wzrost cen usług. Jest to zjawisko charakterystyczne dla szybko rozwijających się krajów na średnim poziomie rozwoju, takich jak Polska – wyjaśnia Michał Bundyra, Lead Econometrician w PMR. Jednocześnie silniejszy wzrost cen usług lekarskich wynika prawdopodobnie z czynników strukturalnych. Są to między innymi relatywnie niewielki przyrost liczby pracowników medycznych oraz problemy z jakimi boryka się sektor publiczny ochrony zdrowia w Polsce. Istotnym czynnikiem długookresowym, który nadal będzie napędzał wzrost cen, będą zmiany demograficzne – rosnący udział osób starszych w populacji, będących kluczową grupą konsumentów towarów i usług zdrowotnych.

Warto zauważyć, że rosnące ceny usług lekarskich są trwałym elementem w polskiej gospodarce – inflacja cen usług lekarskich w trwającej dekadzie ani razu nie spadła poniżej poziomu 2% r/r. – Choć obecnie jej poziom jest rekordowo wysoki (5,6% r/r), różnica pomiędzy nim a inflacją ogółem już tak bardzo nie szokuje. W maju wyniosła ona 2,7 p.p. podczas gdy w szczytowym okresie deflacji (przełom 2014 i 2015 roku) ta różnica przekraczała aż 4 p.p. – dodaje Bundyra.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *