Aktualności Rynek

Czy duże szpitale psychiatryczne mają przyszłość?

Pilotaż, który ma na celu sprawdzenie jak działają Centra Zdrowia Psychicznego trwa od lipca b.r. Centra w dużej mierze zastąpią szpitale psychiatryczne. Hasłem przewodnim reformy jest tzw. opieka koordynowana.

Obecnie w ramach pilotażu działa 26 placówek. Testowany model zakłada opiekę nad pacjentem na zasadzie ambulatoryjnej. Ustawodawca ma na celu ograniczenie działania kosztochłonnych dużych szpitali psychiatrycznych.
Zakłada on kompleksowość opieki nad pacjentem i współpracę ambulatoriów-poradni, zespołów środowiskowych i opieki domowej, oddziałów dziennych i stacjonarnych, innych punktów pomocy doraźnej oraz instytucji pozarządowych.

Poprzednie próby reformowania opieki psychiatrycznej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończyły się fiaskiem. Zabrakło środków finansowych, konkretnie wyznaczonych celów oraz dobrej organizacji. Centra Zdrowia Psychicznego to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia mający na celu poprawę dostępu do tego rodzaju opieki.

Jednocześnie, jak grzyby po deszczu powstają prywatne szpitale psychiatryczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecamy