Czy Rafał Brzoska kupi akcje Medicalgorithmics?

Medicalgorithmics

Ten post dostępny jest także w języku: English

Prezes firmy InPost Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę zakupu akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka podjęła decyzje o negocjacji niewiążącej oferty, która dotyczy przeprowadzenia transakcji nowych akcji uprawniających do 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez Rafała Brzoskę lub wskazany przez niego podmiot.

Oferta zaproponowana przez Rafała Brzoskę obejmuje udzielenie zabezpieczonej pożyczki, która wyniosłaby do 20 mln dolarów i byłaby wypłacana w transzach w ramach konwertowanej na akcje spółki. Akcje uprawniałyby do 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a zabezpieczeniem pożyczki byłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej spółki. Aby doszło do transakcji, spełnione muszą zostać warunki, takie jak satysfakcjonujący rezultat badania due diligence i zgoda organów korporacyjnych spółki i UOKiK. Realizacja due diligence ma potrwać od 4 do 6 tygodni.

Jak podaje zarząd Medicalgorithmics, wycena, która została wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i może ona ulec zmianie po weryfikacji i analizie, które zostaną przeprowadzone na dalszym etapie procesu. Skorygowana wycena pojawi się w ofercie wiążącej. Jednocześnie zarząd podkreślił, że rozpoczęte negocjacje wpisują się w założenia firmy dotyczące przeglądu opcji strategicznych i nie wpływają na rezygnację z planu pozyskania kapitału z emisji akcji serii H. Spółka kontynuuje także poszukiwanie inwestorów, którzy mogliby objąć jej obligacje. Zarząd wyjaśnił, że decyzja dotycząca źródeł finansowania zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i zależeć będzie od wyników negocjacji i kosztu dostępnego finansowania.

Wyniki finansowe Medicalgorithmics

Spółka Medicalgorithmics jest obecna na rynku od 2005 r., a w jej ofercie znajdują się rozwiązania z zakresu nieinwazyjnych urządzeń medycznych, które wykorzystywane są w diagnostyce kardiologicznej, m.in. do analizy sygnału EKG. Medicalgorithmics jest odpowiedzialne za opracowanie systemu PocketECG, dzięki któremu możliwe jest zdalne i wielodobowe monitorowanie zaburzeń pracy serca.

Od 2011 do 2017 r. przychody spółki wzrosły z 5,8 mln zł do 203,3 mln zł i poprawiła się rentowność firmy, a zysk netto zwiększył się z 3 mln zł do 33,6 mln zł. Jednak w późniejszych latach spółka zmagała się ze stagnacją oraz malejącymi wpływami, a w 2020 r. przychody zmniejszyły się ze 173,9 mln zł na 111,7 mln zł. Strata netto skoczyła z 2,6 mln zł na 39,9 mln zł.

Zmianie uległ także kurs giełdowy spółki, który w latach 2014-2017 utrzymywał się na poziomie ok. 200-300 zł, natomiast w 2018 r. zmniejszył się on do ok, 30 zł. Na poniedziałkowym zamknięciu sesji kurs akcji wyniósł 18,4 zł. Kapitalizacja spółki wynosi ok. 80 mln zł.

Inwestycje Rafała Brzoski

Oprócz sektora medycznego Rafał Brzoska inwestuje także w inne branże, takie jak handel czy logistyka. W ubiegłym miesiącu prezes firmy InPost kupił od CCC 10% akcji marki e-obuwie, a kwota tej transakcji wyniosła 500 mln zł. Z kolei w lipcu 2021 r. InPost, którego 13% akcji posiada Rafał Brzoska, przejął francuskiego operatora logistycznego Mondial Relay za 513 mln euro.

Podobne wpisy