Duże zamieszanie z warszawskimi szpitalami

warszawa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wciąż nie udało się przeprowadzić formalnego połączenia trzech szpitali w Warszawie, które miały działać pod wspólną nazwą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM). Na połączenie czekają również Szpital Czerniakowski i Szpital na Solcu.

Związki zawodowe mówią nie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (UCK WUM) rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 2019 r. Powstało z połączenia trzech szpitali klinicznych, dla których organem założycielskim był Warszawski Uniwersytet Medyczny. W skład nowego podmiotu weszły więc Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (SP CSK), Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J.P. Brudzińskiego (SP DSK) oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ).

UCK WUM wciąż nie jest jednak zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, donosi portal prawo.pl. Wszystko dlatego, że kolejne odwołania dotyczące wykreślenia z KRS jednego ze szpitali – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – składają związki zawodowe z tej placówki. SKDJ został już wykreślony z rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę. Nastąpiła również cesja kontraktów NFZ i przeniesienie pracowników.

Wstrzymane procesy sądowe i środki UE

Taka sytuacja rodzi wiele problemów nie tylko dla szpitali, ale również dla pacjentów i kontrahentów. Przykładowo, procesy sądowe związane z roszczeniami z tytułu błędów medycznych czy zapłatę za faktury od dostawców są od miesięcy zawieszone. Według prawo.pl, w skrajnej sytuacji, mogą one ulec przedawnieniu, gdyż często są to sprawy sprzed wielu lat.

W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną podmiotu, MZ musiało również wystąpić do WUM o zwrot przekazanych ze środków UE zaliczek na projekty inwestycyjne. To kilka milionów złotych. Resort nie może również wypłacić środków na rezydentów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Wszystko dlatego, że placówka ta została wykreślona z rejestru, a nowy podmiot nie został jeszcze zarejestrowany.

Przypomnijmy, że trzy połączone szpitale posiadają łącznie 250 mln zł zobowiązań wymagalnych. Łącznie zobowiązania tych podmiotów to już blisko 1 mld zł.

Szpital na Solcu zostanie operatorem Szpitala Południowego…

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to nie jedyna jednostka szpitalna w Warszawie, która powstanie poprzez konsolidację. Niedawno zapadły decyzje organizacyjne odnośnie nowobudowanego Szpitala Południowego. Placówka, która będzie liczyć ponad 300 łóżek, miała być gotowa jesienią 2019 r. Finalnie przyjmie pacjentów dopiero w 2021 r. Według informacji Gazety Wyborczej wynika to m.in. z konieczności przeprojektowania budynku w trakcie realizacji inwestycji.

Ponieważ placówka nie istniała, kiedy rozpoczęła funkcjonowanie sieć szpitali, nie mogłaby liczyć na kontrakt z NFZ. Dlatego też władze Warszawy zdecydowały, że nowy szpital przejmie kontakt NFZ i personel Szpitala na Solcu. Ten natomiast zostanie zamknięty, gdyż wymaga gruntownego remontu.

… i przejmie Szpital Czerniakowski

To jednak nie koniec. Szpital na Solcu ma się bowiem również połączyć ze Szpitalem Czerniakowskim. Ten drugi od blisko 10 lat pozostaje bowiem w trudnej sytuacji finansowej. Dołączenie do Szpitala na Solcu ma mu umożliwić poprawę efektywności działania i wyników finansowych. Formanie, majątek Szpitala Czerniakowskiego zostanie przeniesiony na Szpital na Solcu w zamian za udziały, które miasto Warszawa obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym tej drugiej placówki.

Decyzja w sprawie połączenie miała zapaść pod koniec listopada. Na wniosek wiceprezydenta Warszawy, Pawła Rabieja, projekt uchwały dotyczącej połączenia ma jednak zostać jeszcze dokładniej przeanalizowany pod kątem potencjalnego zwiększenia dokapitalizowania (ze względu na fakt, że warszawskie szpitale są w dość trudnej sytuacji finansowej).

Więcej o szpitalach w Polsce w raporcie PMR: Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *