Elektroniczna dokumentacja medyczna coraz bliżej

EDM

Ten post dostępny jest także w języku: English

Dokumentacja medyczna w wersji online będzie testowana w przychodniach POZ, AOS oraz w szpitalach. Pilotaż ma się rozpocząć na przełomie sierpnia i września 2020 r. i potrwa do kwietnia 2021 r. Centrum e-Zdrowia umieściło we wtorek na swojej stronie zaproszenie do udziału w pilotażu EDM.

EDM = medyczna rewolucja?

Projekt e-zdrowie (P1) wchodzi w kolejną fazę. Centrum e-Zdrowia zacznie testowanie kolejnych e-usług. Rejestracja zdarzeń medycznych oraz prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, jak informowaliśmy ostatnio, zostanie poddana ocenie w ramach przeprowadzonych testów. Jest to kolejny projekt centrum e-zdrowia po wprowadzeniu w całym kraju e-recepty oraz sukcesywnie wdrażanym e-skierowaniu.

Jak podaje centrum e-zdrowia, testowanie ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli on również na ocenę czy dokumentacja medyczna jest poprawnie przekazywana w systemie między podmiotami. Zebrane podczas pilotażu EDM opinie uczestników będą miały wpływ na docelowy kształt rozwiązania.

Dokumentacja w wersji online – są zachęty do testowania, ale nie dla wszystkich

W testowaniu może wziąć udział placówka medyczna, która w okresie ostatnich 6 miesięcy zrealizowała określoną liczbę procedur medycznych (POZ minimum 8 tys., AOS co najmniej 12 tys., a szpitale min. 10 tys.). Ponadto, każdy podmiot musi posiadać certyfikaty służące do obsługi e-recepty oraz e-skierowania, a także odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obsługę zdarzeń medycznych.

Podmioty, które wezmą udział w pilotażu i podpiszą z Centrum e-Zdrowia porozumienie, mogą zawrzeć z NFZ umowę o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota dofinansowania dla jednego usługodawcy wynosi od 15 tys. zł do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych. W ramach tej umowy NFZ będzie też co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM ― do wysokości 33 tys. zł w przypadku POZ i AOS oraz 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego.

O dofinansowanie może ubiegać się placówka medyczna, która w trakcie pilotażu zaraportuje do systemu e-zdrowie (P1) co najmniej 1 tys. zdarzeń medycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *