Elektroniczna dokumentacja medyczna od 1 stycznia 2019 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English

Od 1 stycznia 2019 r. w polskich placówkach ochrony zdrowia działa elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM). Obowiązek ten wprowadziła ustawa systemie informacji w ochronie zdrowia.

W tej chwili wymóg dotyczy trzech rodzajów dokumentów. Są to karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala oraz informacja pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. Warto zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. uchyliło natomiast obowiązek prowadzenia innych dokumentów w formie elektronicznej. Przepisy nie wprowadzają obecnie obowiązku stosowania elektronicznej historii choroby (szpital) oraz historii zdrowia i choroby (jednostki ambulatoryjne).

Rezygnacja z tego zapisu wynikała z faktu, iż w ocenie Ministerstwa Zdrowia świadczeniodawcy nie byli jeszcze gotowi to wypełnienia tego wymogu. Resort zapowiada jednak, że uchylenie przepisu w obecnym rozporządzeniu nie oznacza odstąpienie od tych planów. Obowiązki dotyczące prowadzenia EDM będą wprowadzane w innych aktach prawnych. Będzie to w szczególności w ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pierwotnie,  termin wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej ustalono na 1 sierpnia 2014 r., jednak potem był on kilkukrotnie przekładany.

Według badania PMR, jedna trzecia szpitali prywatnych zakończyła już proces cyfryzacji.  Jednocześnie, tylko 18% szpitali przekształconych chwali się końcowym etapem tego procesu. Chodzi o szpitale operujące jako spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 22% szpitali publicznych przyznaje, że wdrożyło poszczególne elementy cyfryzacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *