Raport PMR: Sprzedaż online leków OTC legalna w całej Europie Środkowej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Po zmianach prawnych, które miały miejsce w Rumunii w 2018 r. sprzedaż online leków OTC stała się legalna we wszystkich krajach Europy Środkowej. Mogą ją jednak prowadzić wyłącznie apteki internetowe. Takie wnioski płyną z raportu PMR pt. “Distribution on the pharmaceutical market in Central Europe 2019. Market analysis and development forecasts for 2019-2024”.

Do tej pory Rumunia była jednym krajem w regionie, który nie dopuścił formalnie sprzedaży leków OTC przez apteki internetowe. Sprzedaż taka odbywała się jednak, ale przy wykorzystaniu luki prawnej. Obecnie,  Ministerstwo Zdrowia w tym kraju opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące takiej działalności. Wiadomo już jednak, na podstawie projektu poddanego konsultacjom społecznym w grudniu, że tylko apteki stacjonarne mogą prowadzić taką sprzedaż. Ponadto, zakup leków OTC online w Rumunii jest dopuszczony tylko dla osób w wieku 18 lat i więcej.

Po tych zmianach, sprzedaż online leków OTC jest już legalna we wszystkich krajach przeanalizowanych przez PMR. (Czyli w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech). Apteki internetowe mogą sprzedawać w tych państwach wszystkie leki OTC.  Jedynym wyjątkiem jest Słowacja, gdzie z dystrybucji online wyłączono leki OTC refundowane w ramach obligatoryjnej składki zdrowotnej.

To istotna różnica w porównaniu do sprzedaży pozaaptecznej. W przypadku takiej dystrybucji bowiem, każdy kraj zdefiniował listę leków dopuszczonych do sprzedaży. Najczęściej liczy ona kilkaset pozycji i zawiera produkty na bazie najpopularniejszych substancji (np. ibuprofen, paracetamol itp.).

Więcej informacji w raporcie PMR: Distribution on the pharmaceutical market in Central Europe 2019. Market analysis and development forecasts for 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *