Grupa LUX MED chce rozbudować szpital onkologiczny

lux med szpital elblaska

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa LUX MED chce rozbudować szpital onkologiczny na warszawskim Żoliborzu. Problemem jest jednak plan miejscowy, o którego zmianę spółka zabiega od 2017 r., donosi Rzeczpospolita. Teraz chce skorzystać z możliwości, które daje tzw. specustawa.

Szpital onkologiczny na Szamockiej powiększy się?

Szpital Elbląska to jedna z placówek szpitalnych prowadzonych w Warszawie przez Grupę LUX MED. Szpital, o profilu onkologicznym, mieści się przy ulicy Szamockiej na Żoliborzu. Działa w ramach kontraktu z NFZ. W związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenia z zakresu onkologii, spółka chce rozbudować tę placówkę. Planuje dobudować kolejny obiekt w jej sąsiedztwie, od strony ulicy Ficowskiego.

Problemem jest jednak działka, na której miałaby być zlokalizowana nowa placówka. Jest dla niej bowiem sporządzony plan miejscowy, który nakazuje pozostawienie budynku biurowego z lat 70. (dawna hurtownia elektryczna). Są również obostrzenia dotyczące 60% powierzchni biologicznie czynnej. Jak przyznaje w rozmowie z Rzeczpospolitą Michał Rybak, wiceprezes Grupy LUX MED ds. Operacyjnych, spółka od 2017 r. czeka na decyzję odnośnie zmiany tego planu.

Czy pomoże specustawa?

Aby przyśpieszyć procedury administracyjne, LUX MED chce skorzystać z obowiązującej od sierpnia 2018 r. tzw. specustawy. Ustawa ta ma na celu przyśpieszanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Przez te drugie należy rozumieć wszystkie inwestycje, która mają służyć obsłudze mieszkańców budynków objętych inwestycją mieszkaniową. Mogą to być więc żłobki i przedszkola, ale także przychodnia, czy szpital.

Specustawa pozwala na budowanie wbrew zapisom planu miejscowego. Z jej zapisów nie wynika natomiast jasno, czy możliwa jest budowa jedynie inwestycji towarzyszących, bez budowy mieszkań czy tez domów. Chce to wykorzystać LUX MED. Spółka zleciła opracowanie wniosku firmie Green Fields, która złożyła już w Warszawie kilka wniosków w spectrybie.

Nadzieje spółki studzi jednak Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, twórca specustawy. W wyjaśnieniu przesłanym do gazety informuje, że szpital nie jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Dlatego też można się spodziewać, że na etapie formalnego badania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji, będzie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *