Grupa Nowy Szpital pod lupą NIK

logo-nik

Ten post dostępny jest także w języku: English

Nowy Szpital w Olkuszu, należący do Grupy Nowy Szpital (GNS) był ostatnio przedmiotem kontroli ze strony Naczelnej Izby Kontroli (NIK). Izba zarzuca placówce, w której większościowy udział ma podmiot prywatny, niekorzystne rozporządzanie mieniem i finansami. Kontrola została przeprowadzona na wniosek poselski oraz starostwa powiatowego w Olkuszu.

NIK kwestionuje strukturę własnościową

Szpital w Olkuszu dołączył do Grupy Nowy Szpital w 2010 r. Wówczas powołana została spółka, w której 70% udziałów objął GNS Holding SA, a pozostałe 30% – powiat olkuski. Ta umowa była kwestionowana przez NIK już w 2011 r., również przy obecnej kontroli została uznana za niekorzystną. Wszystko dlatego, że, zdaniem Izby, starostwo powiatowe w Olkuszu zostało mniejszościowym udziałowcem spółki, chociaż wniosło do niej majątek publiczny. Dodatkowo, starostwo nie miało swojego przedstawiciela w zarządzie spółki, przez co nie mogło mieć realnego wpływu na jej funkcjonowanie.

Outsourcing głównym punktem zapalnym

Główną kwestią sporną pomiędzy powiatem a Grupą Nowy Szpital są zobowiązania podejmowane przez spółkę wobec jej głównego udziałowca i podmiotów powiązanych z nim kapitałowo.

Według kontroli NIK, od 2011 r. spółka Nowy Szpital w Olkuszu ograniczała zatrudnienie i zlecała część zadań podmiotom zewnętrznym, głównie Grupie Nowy Szpital Holding SA. Chodzi m.in. u mowy z 2013 i 2015 r. dotyczące świadczenia usług rozliczanych ryczałtowo i umowę franczyzy i świadczenia usług z 2018 r. Ta ostatnia umowa była bardzo mocno kwestionowana przez starostwo, które wystąpiło o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników na drodze sądowej.

GNS nie przeprowadzał kalkulacji kosztów i rozeznania rynku?

Zastrzeżenia NIK wzbudził również sposób zlecenia przez GNS usług pozamedycznych w latach 2011-2017. Kwoty tych umów zostały uznane przez spółkę za tajemnicę przedsiębiorstwa i utajnione. Według Izby, w żadnym z 19 zakresów poddanych szczegółowej analizie, spółka nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie kalkulacji kosztów. Nie przeprowadziła również rozeznania rynku. Co więcej, NIK zarzuca firmie, że nie przedstawiła żadnego sposobu dokumentowania realizacji tych usług, co uniemożliwiło potwierdzenie ich realizacji.

W ocenie NIK, mogło to prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów działalności spółki. Mogło to także naruszać zasad efektywnego wydatkowania środków publicznych otrzymywanych w ramach kontraktu z NFZ.

GNS prowadzi większość szpitali w takiej formie

Prowadzenie szpitala przez spółkę z udziałem podmiotu prywatnego i jednostki samorządu terytorialnego/JST (czyli np. starostwa) lub Skarbu Państwa jest w Polsce stosunkowo popularne. Według raportu PMR, w grudniu 2018 r. około 16% wszystkich szpitali działało w takiej formie. W niektórych przypadkach udział podmiotu prywatnego był jednak mniejszościowy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi ponad połowę swoich placówek w formie spółki z mniejszościowym udziałem JST. Są to, oprócz szpitala w Olkuszu, jednostki w Świeciu, Nakle i Szubinie, Kostrzynie nad Odrą, Skwierzynie i Wąbrzeźnie. Podobny model działalności ma również EMC Instytut Medyczny, inna duża grupa medyczna.

Nowy Szpital w Olkuszu to największa placówka w GNS pod względem liczby łóżek i jedna z największych jeśli chodzi o przychody. Warto jeszcze podkreślić, że NIK nie miał nic do zarzucenia spółce jeśli chodzi o realizację świadczeń zdrowotnych.

Profil GNS i analizę segmentu szpitali niepublicznych można znaleźć w raporcie PMR: Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *