Grupa Voxel: 8% badań więcej w I połowie 2018 r.

Sieć placówek badań diagnostyki obrazowej – Grupa Voxel, wykonała w pierwszej połowie 2018 r. ponad 116 tys. badań (wzrost o 8% rok do roku), z czego ponad 87 tys. stanowiły badania tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM) i PET.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. Grupa prowadziła 12 pracowni TK i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. wykonywała średnio 6,4 tys. badań TK miesięcznie. 15 pracowni RM wykonywało w analizowanym okresie średnio 7,4 tys. badań miesięcznie. Spośród siedmiu pracowni PET, pięć działało w ramach kontraktu z NFZ wykonując łącznie około 760 badań na miesiąc.

Ogółem, badania refundowane stanowiły w I połowie 2018 r. 58% przychodów Grupy, a badania komercyjne – 20%. Kontrakt z NFZ wrósł o 6% w analizowanym okresie. Przychody z badań komercyjnych były wyższe o 8% niż rok wcześniej.

Jednocześnie, Grupa Voxel zanotowała wysoki, bo aż 67% wzrost przychodów ze sprzedaży radiofarmaceutyków.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *