GUS: Statystyczna Polka ma 43 lata i ciągle się starzeje

mama i corka

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2018 r. statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie 41 lat (mediana wieku). Przeciętny wiek mężczyzny wyniósł ponad 39 lat. Kobiety są statystycznie starsze w wyniku dłuższego trwania życia. W tej grupie mediana wyniosła średnio 43 lata.

Mediana wieku kobiet wzrosła o 16 lat

Jak wynika z danych GUS, mieszkańcy wsi są młodsi od mieszkańców miast. Mediana wieku w tych grupach wyniosła odpowiednio 39 i 42 lata. W wyniku wydłużania się trwania życia, a także zmian w strukturze wieku ludności mediana rośnie z roku na rok. W porównaniu do 2000 r. wzrosła o ponad 5 lat.

Jeszcze większe są różnice jeśli spojrzymy na dłuższy szereg czasowy. W porównaniu do 1950 r. mediana wieku kobiet wzrosła aż o 16 lat. W przypadku mężczyzn było to o rok mniej.

mediana wieku kobiet i mezczyzn w polsce

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie zmieniła się nie tylko mediana wieku, ale również struktura wiekowa populacji Polski. O ile w 1990 r. osoby w wieku przedprodukcyjnym (czyli 0-17) lat stanowiły 29,6% ogółu populacji, o tyle w 2018 r. było to już tylko 18,1%. Liczbowo, oznacza to spadek z 11,3 mln do 6,9 mln. Jednocześnie, odsetek osób w wieku 65 i więcej lat wzrósł z 10,2% w 1990 r. do 17,5% obecnie. Oznacza to wzrost o blisko 2,9 mln osób.

Starzejące się społeczeństwo to ogromne wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Z drugiej strony, stanowi to szansę rozwoju usług dedykowanych seniorom, na przykład ośrodków opieki długoterminowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *