Inwestycje w zdrowie – gdzie się opłaca?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z analizy PMR, w Polsce działa blisko 21 tys. placówek dbających o zdrowie Polaków. Problemy z dostaniem się do lekarzy specjalistów występują jednak niemal w każdym regionie. Jedne obszary są lepiej zorganizowane, inne gorzej. Z czego to wynika? Wydaje się, że głównym problemem nie jest liczba placówek ambulatoryjnych, ale niedostosowanie jej do liczby mieszkańców, liczby lekarzy i finansowania w poszczególnych regionach Polski. Żeby dobrze zbadać potencjał danego regionu, należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki.

Dzisiaj pod lupę bierzemy Dolny Śląsk. Ogółem, województwo dolnośląskie jest piątym w Polsce pod względem liczby placówek posiadających poradnie POZ lub AOS. Jednak jego potencjał wciąż wydaje się dość wysoki, w świetle prognoz demograficznych PMR.

Łącznie placówek posiadających poradnię POZ lub AOS na Dolnym Śląsku występuje blisko 1,6 tys. Warto zaznaczyć, że ponad 280 to placówki specjalizujące się wyłącznie w POZ. 89% takich placówek prowadzonych jest przed podmioty prywatne – najczęściej w formie działalności jednoosobowej lub spółki cywilnej, podczas gdy wśród wszystkich placówek odsetek ten wynosi 81%.

Jak to wygląda w podziale na powiaty? Blisko jedna trzecia wszystkich placówek w całym województwie znajduje się we Wrocławiu. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród miast wojewódzkich. We Wrocławiu placówki prywatne stanowią 86% wszystkich placówek! Jest to wynik wyższy niż średnia dla całego województwa (81%). Niemniej jednak, są obszary na Dolnym Śląsku, gdzie ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Należą do nich powiaty: dzierżoniowski, górowski, milicki, oławski, ząbkowicki, wrocławski i wałbrzyski. Tam odsetek podmiotów prywatnych przekracza 90%.

Według prognoz PMR, w latach 2018-2023 najwyższy wzrost liczby mieszkańców ogółem osiągnie powiat wrocławski, gdzie przewidywana dynamika w horyzoncie prognozy będzie na poziomie około 2%. Na zdecydowanej większości pozostałych obszarów Polski wzrost będzie niższy od 1%.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *