Koronawirus: AOTMiT wycenił test na 280 zł

laboratory-2821207_1280

Ten post dostępny jest także w języku: English

Kilka dni temu informowaliśmy o obniżeniu przez NFZ wyceny testów na koronawirusa. Jak się okazuje, wycena zaproponowana przez NFZ wynika z analizy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

AOTMiT zebrał dane od kilkudziesięciu laboratoriów

Według nowej wyceny NFZ, Fundusz płaci obecnie placówkom 280 zł za test molekularny w kierunku koronawirusa (bez kosztów testu, jest to 140 zł). Taka kwota za badanie została zaproponowana również przez AOTMiT. Wycena Agencji została oparta o dane zebrane z NIZP Państwowego Zakładu Higieny, 11 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologincznych, trzech Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 17 innych laboratoriów. Dodatkowo AOTMiT nawiązał współpracę z ekspertem pracującym jako analityk w jednym z laboratoriów wykonujących takie testy. Opisał on każdy z etapów procesu wykonania testu na wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR ze szczególnym uwzględnieniem danych kosztowych i ilości potrzebnego sprzętu i materiałów.

Jak wynika z danych przekazanych przez laboratoria, średni koszt wykonania testu na koronawirusa to 194 zł (zakres kosztowy od 40 do 402 zł). Jeśli chodzi o koszt testu, to średnio wynosi on 135 zł (zakres kosztowy 72 do 205 zł). Należy mieć jednak na uwadze, że są to surowe dane przekazane przez laboratoria, które mogą być obarczone błędem, np. niepoprawnego przeliczenia kosztów na jedną próbkę.

Koszty materiałowe oraz środków ochrony osobistej

W celu wyceny świadczenia wykonania testu na koronawriusa, AOTMiT podzielił go na trzy komponenty, z których każdy szacowany był odrębnie. Pierwszy z nich to koszty materiałowe. Są to koszty materiałów laboratoryjnych tj. końcówek do pipetorów, probówek, płytek, środków do dezynfekcji. W kosztach tych uwzględniono również koszt sprzętu do pobrania materiału do badania (tzw. wymazówek), gdyż większość laboratoriów zapewnia je we własnym zakresie. Nie uwzględniono natomiast kosztu pobrania materiału od pacjenta, gdyż jest on zawarty w koszcie innych świadczeń finansowanych przez NFZ.

AOTMiT oszacował odrębnie koszt środków ochrony osobistej pracowników. Ujęte tu zostały kombinezony, rękawice nitrylowe, rękawice gumowe, maseczki ochronne (chirurgiczne), maseczki ochronne (z filtrem), okulary/gogle, przyłbice, fartuch, czepek, ochraniacze. Dla każdej kategorii obliczono średnią cenę z cen podanych przez laboratoria oraz średnie zużycie w przeliczeniu na jeden wykonany test.

Drugim komponentem są koszty pracy personelu. Zostały one oszacowane w oparciu o dane dotyczące wynagrodzeń przekazane przez jednostki dla diagnostów laboratoryjnych oraz laborantów, techników i asystentów. Koszty te nie uwzględniają trybu pracy laboratoriów. Trzeci komponent to koszty infrastruktury.

AOTMiT: Trudno wycenić badanie wraz z kosztem testu

Średnie koszty materiałowe, osobowe i infrastruktury w przeliczeniu na wykonanie jednego testu oszacowane zostały przez AOTMiT na 140 zł. Obliczenia te zostały przeprowadzone w oparciu o dobowe liczby wykonywanych testów zadeklarowane przez podmioty, które przekazały dane. Liczby te wyniosły od 28 do 276, średnio 140, przy czym w blisko połowie laboratoriów liczba ta kształtuje się poniżej 100.

AOTMiT podkreśla jednocześnie, że w przypadku kosztów samych testów występują duży rozrzut cen oraz różne stosowane praktyki dotyczące ich zakupu. Są one kupowane ze środków własnych, uzyskiwane z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystywane tylko w części (np. tylko do badania RT-PCR, ponieważ część do izolacji materiału laboratorium posiada we własnych zasobach). Niektóre laboratoria otrzymują również próbki, które zostały już poddane procesowi izolacji RNA. Jednoznaczna wycena świadczenia obejmującego badanie wraz z kosztem testu jest więc trudna. Przyjmując jednak średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, AOTMiT proponuje ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł.

Jednocześnie, Agencja zastrzega, że w przypadku pojawienia się na rynku testów o istotnie niższej cenie oraz możliwości powszechnego, szerokiego ich wykorzystania, wycena ta powinna zostać poddana rewizji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *