Leczenie online: połowa Polaków mówi tak!

laptop

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według raportu Fundacji Digital Poland aż 97% Polaków docenia innowacyjne rozwiązania, jednak tylko połowa z nas wybrałoby konsultację z lekarzem online.

Nowoczesne technologie a leczenie Polaków

Zdrowie jest jedną z najbardziej docenianych wartości przez Polaków. Ponad 90% społeczeństwa pozytywnie ocenia upowszechnienie nowych technologii w medycynie. Mimo to, jak wynika z raportu „Technologia w służbie społeczeństwu”, ma to niewielkie przełożenie na realne preferencje i indywidualne decyzje podejmowane w tej sferze. Na wideokonsultację z lekarzem zdecydowałby się co drugi Polak, a trzy czwarte mogłoby nosić specjalną opaskę monitorującą stan zdrowia i przesyłającą informacje do lekarza.

Co ciekawe, wśród Polaków widać również sporą obawę przed wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zabiegach medycznych. Wykonanie względnie prostego zabiegu chirurgicznego przez robota akceptuje aktualnie tylko jedna trzecia respondentów. Oznacza to, że społeczeństwo oczekuje nowoczesnego systemu ochrony zdrowia oraz wyposażenia placówek w innowacyjny sprzęt. Leczenie w dużej mierze powinno się jednak nadal odbywać w sposób tradycyjny, tj. poprzez bezpośredni kontakt z lekarzem.

Leczenie a oczekiwania Polaków

Oczekiwania Polaków wobec służby zdrowia w naszym kraju są duże i można się spodziewać, że w kolejnych latach będą rosły. Bowiem, w omawianym badaniu wśród pięciu największych wyzwań aż dwa związane są z opieką zdrowotną. Aż 83% oczekuje skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza lub zabieg w szpitalu, a 77% respondentów stwierdziło, że polska służba zdrowia działa bardzo słabo i nie można korzystać z nowoczesnych leków i terapii.

Badanie przeprowadzone przez PMR w 2018 r. wśród niepublicznych podmiotów oferujących usługi telemedyczne pokazało, że obecnie największa grupa barier rozwoju telemedycyny w Polsce koncentruje się na braku świadomości istnienia takiej usługi wśród pacjentów (wielu z nich to starsze osoby, które mają też trudności z posługiwaniem się nowościami technologicznymi) i związanym z tym brakiem zainteresowania usługą. Co ciekawe, respondenci wskazują również na niechęć ze strony lekarzy w stosunku do takich usług (lub zbyt powolną ich akceptację).

Badanie Fundacji Digital Poland przygotowane przez IQS metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1 tys. dorosłych Polaków w okresie od 24 lipca do 4 sierpnia 2019 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *