LUX MED: Bezpłatna opieka medyczna po utracie pracy

lux med przychodnia

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa LUX MED, poprzez Pakiet Pomoc, oferuje do końca sierpnia 2020 r. bezpłatną opiekę medyczną dla osób, które w efekcie epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej. Dotyczy to osób, które były pracownikami firm korzystających z usług LUX MED na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych.

Pakiet Pomoc przeznaczony jest dla osób, które straciły zatrudnienie lub były zmuszone były do zawieszenia lub zamknięcia działalności gospodarczej. Świadczenia finansowane są przez Fundację LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. Z pomocy mogą skorzystać dzieci własne pracownika, a także dzieci przez niego przysposobione, które w dniu przystąpienia do umowy nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku, kiedy dziecko uczęszcza do szkoły pomoc oferowana jest dziecku do momentu ukończenia przez nie wieku 26 lat. Dziecko powinno posiadać opiekę medyczną z ramienia firmy w marcu 2020 r.

Pakiet zapewnia podstawową opiekę medyczną, na którą składają się wizyty i konsultacje u wybranych lekarzy specjalistów, konsultacje online z lekarzem, zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne oraz dostęp do podstawowej profilaktyki i diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Wszystkie usługi realizowane są w placówkach własnych LUX MED i Medycyny Rodzinnej. Pomoc przysługuje od daty utraty zatrudnienia, nie może to być jednak wcześniej niż od 1 maja 2020 r. Opieka medyczna finansowana jest do końca sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że pracodawca pozostaje do tego czasu klientem LUX MED.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *