Nestmedic: Niemiecki inwestor wspomoże rozwój

nestmedic pregnabit

Ten post dostępny jest także w języku: English

Niemiecki fundusz typu private equity, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, zainwestuje około 8,6 mln zł w Nestmedic, polską spółkę telemedyczną. Środki te umożliwią ekspansję zagraniczną firmy.

Etap 1: Objęcie akcji Nestmedic

W pierwszej kolejności transakcja dotyczyć będzie objęcia przez Deutsche Balaton blisko 28,6 tys. obligacji imiennych zamiennych na akcje Nestmedic. Ich łączna wartość to blisko 4,3 mln zł. Obligacje będą uprawniały do wymiany na 2,9 mln akcji spółki. 

Druga część umowy przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych. Umożliwią one Deutsche Balaton objęcie akcji Nestmedic. Łączna liczba warrantów wyniesie blisko 2,9 mln. Każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji po cenie 1,5 zł/akcję. Dlatego też, z tytułu konwersji warrantów Nestmedic może pozyskać kolejne 4,3 mln zł.

Nabycie warrantów uzależnione od kamieni milowych

Wykonanie praw z warrantów następować będzie pod warunkiem spełnienia uzgodnionych przez strony tzw. kamieni milowych. Trzy z nich dotyczą one podpisania zdefiniowanej liczby umów na sprzedaż i najem Pregnabit, flagowego urządzenia Nestmedic, również w wersji abonamentowej. Liczba takich umów ma wynieść co najmniej 60 w okresie maj-grudzień 2019 oraz co najmniej 175 umów w pierwszej połowie 2020 r. W okresie od lipca 2020 r. do końca marca 2021 r. Nestmedic zdeklarował się zawrzeć co najmniej 350 umów.

Pozostała, czwarta, część warrantów zostanie wymieniona na akcje w dowolnym momencie, w ciągu 60 miesięcy od dnia ich emisji.

Więcej informacji na temat spółek działających na polskim rynku telemedycznym w raporcie PMR: „Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *