NIA ostrzega niezależne apteki przed działaniem w ramach franczyzy

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zgodnie z oświadczeniem Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA) opublikowanym w sierpniu, umowa franczyzowa, chociaż dopuszczalna z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego, może być odebrana jako instrument służący obejściu obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego. Może to skutkować cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki. Takie umowy, są w ocenie NIA, oferowane zwłaszcza przez duże sieci apteczne. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi nie mogą one bowiem otwierać i przejmować nowych placówek.

Zgodnie z artykułem 99 ustęp 3 ustawy, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeśli podmiot ubiegający się o prowadzenie apteki prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa.

W ocenie NIA, zapis ten odnosi się nie tylko do podmiotu kontrolującego, ale również do podmiotu kontrolowanego. Takim podmiotem może się stać apteka, która podpisze umowę franczyzy. Podpisujący umowę farmaceuta może bowiem nie znać skali umów zwieranych na takim samych zasadach z innymi farmaceutami i może przez to znaleźć się w grupie podmiotów zależnych, które wyczerpują znamiona przepisu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *