Aktualności Rynek

NIK: Sieć szpitali nie poprawiła sytuacji finansowej placówek

wyniki finansowe wykres strzalka

Działająca od października 2017 r. sieć szpitali nie wpłynęła pozytywnie na sytuację finansową większości szpitali. Nie poprawiła ona również dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Wnioski z kontroli NIK potwierdzają również wyniki badania PMR.

Sieć szpitali – założenia

Od października 2017 r. w Polsce działa podstawowy system zabezpieczenia szpitalnego tzw. sieci szpitali. Według danych MZ, w momencie tworzenia w sieci znalazły się 592 szpitale, podzielone według sześciu poziomów zabezpieczenia: szpitale I, II i III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Powstanie sieci miało dwa główne cele.

Z jednej strony, dzięki sieci szpitali miało zmienić się podejście do pacjentów. Szpitale miały zapewniać pacjentom kompleksowe świadczenia zdrowotne, obejmujące skoordynowany cykl leczenia, a nie poszczególne procedury. Z drugiej strony, dzięki stabilności finansowania poprawić miała się sytuacja finansowa szpitali. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez NIK, obu tych postulatów nie udało się zrealizować.

NIK: Koszty szpitali rosną szybciej niż przychody

Elastyczne gospodarowanie pieniędzmi przez szpitale miało spowodować ich stopniowe wychodzenie z długów. Jak wynika jednak z badania przeprowadzonego przez NIK, proces zadłużania się badanych placówek, które już wcześniej miały problemy finansowe, w większości przypadków jeszcze przyśpieszył. Pogorszyła się również sytuacja finansowa pozostałych placówek. Wszystko z powodu rosnących kosztów działalności, m.in. ustawowych wzrostów wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. Przychody kontrolowanych przez NIK szpitali wzrosły co prawda o 13% w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r., ale w tym czasie koszty działalności wzrosły o 17%.

Skumulowana strata netto badanych przez NIK szpitali wzrosła z 85 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 r do 156 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. W tym czasie zysk netto wzrósł z 7 do 10 mln zł.

przychody koszty dzialalnosci szpitali nik

Badanie PMR: Najgorzej radzą sobie szpitale powiatowe

Wyniki z kontroli NIK są zbieżne z wynikami badania przeprowadzonego przez PMR w grudniu 2018 r. na potrzeby raportu „Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019”. Aż 60% szpitali publicznych oceniało w 2018 r. swoją sytuację finansową jako gorszą w porównaniu z rokiem ubiegłym. W analogicznym badaniu przeprowadzonym w marcu 2017 r. na pogorszenie sytuacji finansowej wskazywało 35% takich placówek.

Również w grupie szpitali niepublicznych zanotowaliśmy pogorszenie oceny sytuacji finansowej w porównaniu z sytuacją deklarowaną w marcu 2017 r. W poprzedniej edycji raportu 27% szpitali (prywatnych i operujących jako spółki SP lub JST) oceniało sytuację pozytywnie, natomiast w 2018 r. było to już tylko 18%.

Z badania wynika również, że różnice między szpitalami publicznymi pogłębiają się. Jednostki, które radzą sobie nie najlepiej osiągają coraz większą stratę, a zyskowne podmioty zwiększają dodatni wynik finansowy. W istocie w sektorze publicznym wiele zależy od lokalizacji i typu szpitala, np. małe szpitale powiatowe radzą sobie coraz gorzej ze zmianami.

Kontrola NIK objęła 29 placówek działających w ramach sieci szpitali, w tym 12 szpitali I stopnia, 12 szpitali II stopnia oraz 5 szpitali III stopnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecamy