NIK: Sieć szpitali nie zapewnia kompleksowości świadczeń

opieka zdrowotna leczenie ikony

Ten post dostępny jest także w języku: English

Sieć szpitali nie poprawiła dostępu pacjentów do świadczeń medycznych, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Wprowadzone zmiany miały zapewniać kompleksową i koordynowaną opiekę na każdym etapie leczenia, ale działo się tak jedynie w przypadku części hospitalizowanych.

Połowa pacjentów nie otrzymała świadczeń ambulatoryjnych lub rehabilitacyjnych

Jak wynika z raportu NIK, w przypadku skontrolowanych przez Izbę placówek, blisko połowa pacjentów (48,5%) miała zalecone świadczenia hospitalizacyjne. Miały one zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu hospitalizacji. W praktyce, takie świadczenia otrzymało jedynie dwie trzecie pacjentów. Dodatkowo, 45% pacjentów uzyskało zalecone porady ambulatoryjne (lub miało wyznaczony termin ich udzielenia). W przypadku świadczeń rehabilitacyjnych, analogiczny odsetek wyniósł około 55%.

swiadczenia medyczne pacjenci siec

Szpitale nie mają gdzie realizować świadczeń

Powodem nieudzielania wyżej wymienionych świadczeń najczęściej było niezgłoszenie się pacjentów. Części z nich nie udało się jednak zrealizować z powodu braku odpowiednich zasobów po stronie szpitala. Sześć spośród skontrolowanych placówek posiadało bowiem w ramach sieci oddziały szpitalne, dla których nie był zapewniony odpowiadający im zakres świadczeń ambulatoryjnych. Przykładowo, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (II poziom zabezpieczenia) nie działały poradnie specjalistyczne odpowiadające profilom endokrynologia, reumatologia oraz anestezjologia i intensywna terapia. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (III poziom zabezpieczenia) nie funkcjonowały poradnie odpowiadające profilom chirurgia ogólna oraz choroby wewnętrzne.

Dodatkowo, żaden z kontrolowanych szpitali nie wprowadził zmian organizacyjnych mających na celu dostosowanie do funkcjonowania w ramach sieci szpitali. Jak wyjaśniano, nie było takiej potrzeby. Jedynie w ośmiu szpitalach (27,6% skontrolowanych podmiotów) zmienił się zakres udzielanych świadczeń szpitalnych lub ambulatoryjnych. Zmiany te nie zawsze jednak były pozytywne, ponieważ dotyczyły również rezygnacji z udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, w związku z brakiem lekarzy. Przykładowo, Szpital Czerniakowski w Warszawie zaprzestał udzielania świadczeń w poradniach alergologicznej i chorób naczyń. Szpital Międzyrzecki zlikwidował poradnię nefrologii dziecięcej.

Kontrola NIK objęła 29 placówek działających w ramach sieci szpitali, w tym 12 szpitali I stopnia, 12 szpitali II stopnia oraz 5 szpitali III stopnia. W celu weryfikacji zapewnienia kompleksowości świadczeń badaniu poddano próbę po 20 pacjentów wypisanych z dwóch oddziałów szpitalnych każdego podmiotu leczniczego (jednym zachowawczym i jednym zabiegowym) w listopadzie 2017 r. oraz kwietniu 2018 r. (łącznie 80 pacjentów). O wpływie sieci szpitali na finanse placówek pisaliśmy tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *