andrzej niedzielski prezes NFZ

Adam Niedzielski został nowym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Od połowy lipca 2019 r. był on pełniącym obowiązki prezesa. Wcześniej był zastępcą prezesa NFZ.

Adam Niedzielski to ekonomista i menedżer specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. W swojej karierze zawodowej związany był z wieloma instytucjami publicznymi. W latach 2002-2007 pełnił funkcję dorady ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez kolejne pięć lat związany był z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie pełnił funkcję dyrektora Działu Kontrolingu.

W latach 2013-2016 był dyrektorem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Ministerstwie Finansów (2016-2018) pełnił funkcję dyrektora generalnego.

Niedzielski na stanowisku prezesa NFZ zastąpi Andrzeja Jacynę. O jego dymisji pisaliśmy tutaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Share This