PMR: Około 60% laboratoriów analitycznych w Polsce to podmioty prywatne

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju” w lutym 2018 r. w Polsce działało około 2 tys. laboratoriów diagnostycznych, zarówno jedno- jak i wielospecjalistycznych. Potencjał rynku jest duży, gdyż jak wynika z badań PMR, w 2017 r. ponad połowa Polaków wykonała badanie laboratoryjne.

Forma własności zróżnicowana według województw

Rynek laboratoriów jest zdominowany przez małe i średnie pracownie diagnostyczne, które zaczęły masowo powstawać po roku 1989, między innymi ze względu na łatwość rejestracji tego rodzaju placówek. Ogółem, z analizy przeprowadzonej przez PMR wynika, że 60% laboratoriów analitycznych w Polsce stanowią laboratoria prywatne. Kolejne 6% obejmuje laboratoria prowadzone przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, w których udział może mieć również podmiot prywatny.

Z analizy PMR wynika duże zróżnicowanie formy własności laboratoriów w zależności od województwa. W województwie wielkopolskim aż trzy czwarte laboratoriów to podmioty prywatne. Na drugim biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, gdzie udział podmiotów prywatnych w liczbie laboratoriów jest na najniższym poziomie w kraju. Wynikać to może z faktu, że są to jedne z najbiedniejszych województw w Polsce, biorąc pod uwagę dochody mieszkańców, więc potencjał dla prywatnych placówek jest tam dużo niższy niż w innych województwach.

Połowa Polaków wykonała w 2017 r. badanie laboratoryjne

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego specjalnie na potrzeby raportu, w 2017 r., do początku września nieco ponad połowa Polaków (52%) wykonała badanie laboratoryjne (badanie krwi, moczu, innych płynów ustrojowych lub materiałów pobranych z organizmu), niezależnie od źródła ich finansowania (w ramach i poza obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym). Ze względu na wzrost zachorowalności na różne schorzenia wraz z wiekiem, częstość przeprowadzania badań również rośnie z wiekiem pacjenta. Miejsce zamieszkania jest, oprócz wieku, cechą, która najbardziej różnicuje Polaków jeżeli chodzi o częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych.

Outsourcing popularny w szpitalach niepublicznych średniej wielkości

Jak wynika z analizy PMR, w ponad 200 szpitalach w Polsce laboratorium prowadzi firma zewnętrzna (laboratorium outsourcingowe wykonujące całość badań w szpitalu lub tylko część – jako uzupełnienie świadczeń laboratorium szpitalnego). Odsetek szpitali z laboratoriami w outsourcingu jest najwyższy w województwie opolskim (gdzie jednak, w skali województw, jest niska liczba szpitali ogółem, co może wpływać na ten wynik), a najniższy w województwach podkarpackim i podlaskim.

Outsourcing jest zjawiskiem bardziej powszechnym wśród szpitali niepublicznych niż publicznych. Spośród szpitali posiadających laboratorium około 40% szpitali niepublicznych posiada laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu. Z analizy PMR wynika ponadto, że outsourcing jest najbardziej popularny w grupie szpitali posiadających 101-250 łóżek.

Uwagi metodologiczne:

Liczba laboratoriów nie uwzględnia wojewódzkich, regionalnych i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, z uwagi na specyfikę ich działalności.

Liczba laboratoriów outsourcingowych obejmuje placówki prowadzone na zasadzie outsourcingu wewnętrznego w szpitalach – podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą określoną jako stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, szpitalne. Pominięto szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, nefrologicznym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia uzależnień itp.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *