PBKM na zakupach w Turcji

ciaza usg

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), czołowa europejska firma w segmencie magazynowania i przechowywania krwi pępowinowej, nabył od Acibadem 70% udziałów w banku krwi pępowinowej w Turcji.

PBKM realizuje cel akwizycyjny

Acibadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank działał do tej pory w strukturach Acibadem Helathcare Group, tureckiej sieci szpitali i przychodni. Magazynował niemal wyłącznie krew pępowinową pobieraną w szpitalach Grupy. Na koniec 2019 r. bank przechowywał około 8,5 tys próbek. Około 20% klientów płaciło za przechowywanie w modelu abonamentowym.

Za 70% udziałów PBKM zapłacił 2,8 mln euro, tj. blisko 13 mln zł. Pozostałe 30% udziałów w banku pozostanie nadal we własności Acibadem. Zakup zostanie sfinansowany z przeprowadzonej w 2019 r. prywatnej emisji akcji spółki. W ramach tej emisji PBKM pozyskał 218 mln zł.

Umowa zakupu została zawarta już we wrześniu 2019 r. Zawierała jednak szereg warunków zawieszających, m.in. zawiązanie spólki Famicord-Acibadem, zawarcie przez tę spółkę umowy najmu nieruchomości czy też uzyskanie nowych licencji i zezwoleń wymaganych zgodnie z prawem tureckim do prowadzenia działalności w zakresie bankowania krwi pępowinowej.

Wzrost i rozwój współpracy z Acibadem

PBKM prowadzi obecnie w Turcji dwa banki krwi pępowinowej. Oprócz Acibadem, jest to nabyty w 2013 r. Yasam Bankasai. Polska spółka liczy, że będzie miała teraz większe możliwości zwiększenia udziału i penetracji w rynku tureckim. Szacuje, że dzięki jej zaangażowaniu, sprzedaż usług bankowania krwi pępowinowej w szpitalach grupy Acibadem wzrośnie aż o 50% w ciągu najbliższych 3-5 lat. PBKM nie wyklucza również poszerzenia współpracy z Acibadem o wprowadzenia w jej szpitalach terapii eksperymentalnych np. z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Jak informowaliśmy wcześniej, przejęcia są priorytetową osią działalności PBKM na 2020 r. Spółka posiada listę ponad 10 celów akwizycyjnych, o łącznej wartości 70 mln euro. Na liście znajdują się głównie firmy z Europy o różnej wielkości. Na późniejszym etapie, PBKM planuje integrację grupy po przejęciach i optymalizacje kosztową.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *