PBKM przejmie włoską spółkę

polski bank komorek macierzystych

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podpisał 15 czerwca przedwstępną umowę nabycia 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente srl. Podobnie jak PBKM, zajmuje się ona rodzinnym bankowaniem krwi.

PBKM rozwija się we Włoszech

Cena zakupu została ustalona na 420 tys. euro (1,9 mln zł). Kwota ta może jednak zostać podwyższona o dodatkową kwotę na zasadzie mechanizm tzw. earn-out, czyli w oparciu o zysk uzyskany przez Sorgente w 2020 r. Zapłata dodatkowej ceny nastąpić ma nie później niż do końca czerwca 2021 r. Umowa ma charakter przedwstępny co oznacza, że zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego. Oznacza to wydanie oficjalnego pozwolenia. Może to nastąpić albo poprzez zatwierdzenie transakcji przez Kancelarię Premiera Włoch w terminie określonym przepisany, albo przez brak odpowiedzi Kancelarii na zawiadomienie.

Dodatkowo, zgodnie z treścią umowy, PBKM pożyczy Sorgente 400 tys. euro z przeznaczeniem na finansowanie działań marketingowych. Uzależnione jest to od zarejrestrowania nabycia przez PBKM udziałów we włoskim rejestrze spółek.

14% wzrost przychodów PBKM w I kwartale 2020 r.

W I kwartale 2020 Grupa PBKM osiągnęła 49 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak wysoki wzrost związany jest przede wszystkim z włączeniem do Grupy podmiotów przejętych w drugiej połowie 2019 r. Jednocześnie, Grupa pozyskała blisko 6,5 tys. nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 9%.

Jednocześnie, PBKM podkreśla, że wyniki I kwartału nie są miarodajne w świetle pandemii COVID-19. Wynika to z faktu, że klienci zawierają umowy na bankowanie materiału biologicznego z wyprzedzeniem, najczęściej 1-3 miesiąca. Oznacza to, że wpływ koronawirusa będzie widoczny dopiero w wynikach za II kwartał 2020 r. Według spółki, w kwietniu i maju liczba zawieranych umów z klientami indywidualnymi spadła o około 15-20%.

To kolejna inwestycja PBKM w tym roku. W marcu nabyła ona 70% udziałów w banku krwi pępowinowej w Turcji. Szerzej o tym pisaliśmy tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *