PBKM szuka celów kolejnych akwizycji

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) analizuje obecnie opcje przejęć i joint venture, zarówno na rynkach europejskich, jak i poza nimi. Spółka zdefiniowała  listę ewentualnych celów transakcyjnych, które będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Dotyczą one zarówno firm działających w krajach, w których PBKM  jest obecny, jak i podmiotów z nowych rynków.

Transakcje priorytetowe mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kilku kwartałów, a łączna wartość koszyka to ponad 60 mln euro. Wartość jednej transakcji może się wahać od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów euro. PBKM zidentyfikował również trzy dodatkowe koszyki potencjalnych celów przejęć. Ich łączna szacunkowa wartość to 150 mln euro.

Od stycznia spółka analizuje opcje pozyskania dodatkowego kapitału na akwizycje. Rozważa m.in. pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego. Jedną z analizowanych opcji jest również przeprowadzenie dual-listingu na jednej z giełd europejskich lub podniesienie kapitału na GPW.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w 2018 r. PBKM zrealizował dwa duże przejęcia spółek działających poza Polską. W maju 2018 r. przejął szwajcarskie laboratorium Biocell Lugano. We wrześniu natomiast sfinalizował zakup portugalskiej spółki Stemlab, jednego z największych banków krwi pępowinowej w Europie. W styczniu 2019 r., spółka zależna PBKM nabyła również 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon.

Ogółem, na koniec 2018 r. placówki FamiCord Group (pod taką marką PBKM działa na rynkach zagranicznych) przechowywały łącznie blisko 290 tys.  próbek krwi pępowinowej lub tkanek.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *