Pionierski kierunek studiów na UJ: Drug Discovery and Development

Ten post dostępny jest także w języku: English

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzi obecnie rekrutację na nowy kierunek studiów o nazwie Drug Discovery and Development. Są to studia drugiego stopnia. Jak poinformowała uczelnia, to pierwszy taki kierunek w Polsce i siódmy w Europie. – U podstaw jego utworzenia leżała diagnoza zarówno rynku pracy, jak i oferty edukacyjnej – mówi dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ, prodziekan ds. strategii i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego.

Nowy kierunek przeznaczony jest dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia lub studiów jednolitych. Mogą to być absolwenci farmacji, kierunku lekarskiego, analityki medycznej, biotechnologii, ale także innych kierunków o charakterze biologiczno-chemicznym.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do tematyki opracowywania i rozwoju leku. Poruszać będzie m.in. kwestie opracowywania formulacji, rejestracji, patentów czy modeli zwierzęcych różnych chorób. Na drugim roku studenci kształcić się będą w kierunku rozwoju leku oryginalnego lub generycznego.

Mogą dokonać wyboru spośród trzech specjalizacji. Pierwszą z nich jest Medicinal Chemistry czyli chemia leków. Oznacza to opracowywanie optymalnej struktury chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zależności między strukturą a właściwościami fizykochemicznymi. Drugą specjalizacją jest Experimental Pharmacology  – farmakologia eksperymentalna. Ten profil koncentruje się natomiast na badaniu i rozwoju nowych substancji leczniczych. Wreszcie, kształcenie może odbywać się na specjalizacji Model Informed Drug Development. Skupia się ona na wspomaganiu rozwoju leku  w oparciu o tworzone i stosowane w praktyce modele matematyczne.

Studia z zakresu Drug Discovery and Development rozpoczną się w roku akademickim 2019/2020. Odbywać się będą w języku angielskim.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *