PIU: Polacy chcą współpłacenia za opiekę medyczną

Ponad 50% Polaków korzysta zarówno z prywatnej jak i publicznej opieki zdrowotnej, a 8% wyłącznie z prywatnej, wynika z badania przeprowadzonego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń w sierpniu 2018 r. na reprezentatywnej próbie 1 tys. Polaków.

Główną przyczyną korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej jest długi czas oczekiwania na wizyty w ramach NFZ (czynnik wymieniony przez blisko 90% respondentów). Znaczny odsetek badanych jest również przekonanych o wyższej jakości obsługi i lepszym podejściu lekarzy w sektorze prywatnym.

Ponad 60% korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej wydaje ponad 100 zł miesięcznie dla świadczenia medyczne dla siebie lub najbliższej rodziny (na zasadach fee for service – FFS), a 20% – ponad 200 zł. Jednocześnie, spośród 21% respondentów, którzy zadeklarowali posiadanie abonamentu medycznego lub dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, niemal 40% płaci za niego do 50 zł miesięcznie (zakres finansowanych świadczeń może być jednak, a naszej ocenie, węższy niż na zasadach FFS).

Jednocześnie, jak wynika z badania PIU, 60% Polaków byłoby zainteresowanych posiadaniem opieki medycznej w formie abonamentowej, jeśli pracodawcy pokrywaliby część kosztów takich świadczeń.

Z badań PIU wynika również, że aż 88% ankietowanych uważa, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza POZ powinien wynosić jeden dzień. Według najwyższego odsetka respondentów, czas oczekiwania zarówno na wizytę u lekarza specjalisty, jak i na badania diagnostyczne nie powinien być dłuższy niż trzy dni.

Jak wynika z danych PMR, wartość polskiego rynku prywatnej opieki zdrowotnej (bez wydatków na leki i nieleki) przekroczy w 2018 r. 24,6 mld zł.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *