PMR: Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English

W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce, wynika z najnowszego raportu PMR ,,Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

W 2018 r. rynek usług telemedycznych wzrośnie o 24%

W roku 2017 weszła w życie tzw. sieć szpitali ograniczająca rozwój prywatnych podmiotów w sektorze szpitalnym w części finansowanej przez publicznego płatnika. Podmioty prywatne ograniczyły inwestycje, szukając jednocześnie nowych nisz. Telemedycyna, pozwalająca ograniczyć koszty i przyjąć więcej pacjentów, jest jedną z nich.

Firmy operujące na rynku telemedycyny zapowiadają znaczne zwiększenie liczby pacjentów objętych takimi usługami oraz rozszerzanie oferty i nowe inwestycje. Dlatego też szacujemy, że w 2018 r. rynek przyspieszy, a następnie podlegać będzie drobnym fluktuacjom na poziomie powyżej 25% rocznie od 2019 r., dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce (patrz wykres: Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług telemedycznych w Polsce (2018-2023).

Brak świadomości barierą wzrostu

Badanie przeprowadzone przez PMR specjalnie na potrzeby raportu wśród niepublicznych podmiotów oferujących usługi telemedyczne pokazało, że obecnie największa grupa barier rozwoju telemedycyny w Polsce koncentruje się na braku świadomości istnienia takiej usługi wśród pacjentów (wielu z nich to starsze osoby, które mają też trudności z posługiwaniem się nowościami technologicznymi) i związanym z tym brakiem zainteresowania usługą. Co ciekawe, respondenci wskazują również na niechęć ze strony lekarzy w stosunku do takich usług lub zbyt powolną ich akceptację (patrz wykres: Bariery rozwoju telemedycyny w Polsce (%), 2018). Warto zaznaczyć, że odsetek wskazań na niechęć lekarzy wzrósł w 2018 r. znacząco w porównaniu do sytuacji obserwowanej na początku 2017 r. Być może związane jest to z trudną sytuacją na rynku pracy (lekarze mogą postrzegać rozwiązania telemedyczne jako konkurujące z ich wiedzą i doświadczeniem oraz niwelujące ich przewagę związaną z deficytem personelu) i ogólnie złymi nastrojami w środowisku lekarzy w ostatnich miesiącach.

Dość duża grupa podmiotów obecnych na rynku wymienia brak jasnych regulacji prawnych pozwalających na finansowanie świadczeń przez NFZ jako istotną barierę.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *