Aktualności Rynek

PMR: Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

Rynek usług telemedycznych w Polsce przyśpieszy w 2018 r.

W 2018 r. rynek usług telemedycznych przyśpieszy, a od 2019 r. podlegać będzie drobnym fluktuacjom, dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce, wynika z najnowszego raportu PMR ,,Rynek usług telemedycznych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

W 2018 r. rynek usług telemedycznych wzrośnie o 24%

W roku 2017 weszła w życie tzw. sieć szpitali ograniczająca rozwój prywatnych podmiotów w sektorze szpitalnym w części finansowanej przez publicznego płatnika. Podmioty prywatne ograniczyły inwestycje, szukając jednocześnie nowych nisz. Telemedycyna, pozwalająca ograniczyć koszty i przyjąć więcej pacjentów, jest jedną z nich.

Firmy operujące na rynku telemedycyny zapowiadają znaczne zwiększenie liczby pacjentów objętych takimi usługami oraz rozszerzanie oferty i nowe inwestycje. Dlatego też szacujemy, że w 2018 r. rynek przyspieszy, a następnie podlegać będzie drobnym fluktuacjom na poziomie powyżej 25% rocznie od 2019 r., dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej w Polsce (patrz wykres: Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług telemedycznych w Polsce (2018-2023).

Brak świadomości barierą wzrostu

Badanie przeprowadzone przez PMR specjalnie na potrzeby raportu wśród niepublicznych podmiotów oferujących usługi telemedyczne pokazało, że obecnie największa grupa barier rozwoju telemedycyny w Polsce koncentruje się na braku świadomości istnienia takiej usługi wśród pacjentów (wielu z nich to starsze osoby, które mają też trudności z posługiwaniem się nowościami technologicznymi) i związanym z tym brakiem zainteresowania usługą. Co ciekawe, respondenci wskazują również na niechęć ze strony lekarzy w stosunku do takich usług lub zbyt powolną ich akceptację (patrz wykres: Bariery rozwoju telemedycyny w Polsce (%), 2018). Warto zaznaczyć, że odsetek wskazań na niechęć lekarzy wzrósł w 2018 r. znacząco w porównaniu do sytuacji obserwowanej na początku 2017 r. Być może związane jest to z trudną sytuacją na rynku pracy (lekarze mogą postrzegać rozwiązania telemedyczne jako konkurujące z ich wiedzą i doświadczeniem oraz niwelujące ich przewagę związaną z deficytem personelu) i ogólnie złymi nastrojami w środowisku lekarzy w ostatnich miesiącach.

Dość duża grupa podmiotów obecnych na rynku wymienia brak jasnych regulacji prawnych pozwalających na finansowanie świadczeń przez NFZ jako istotną barierę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecamy

Share This