Połączenie NIZP-PZH oraz IŻiŻ

podpisanie umowy

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (NIZP-PZH) oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła (IŻŻ). Połączenie ma nastąpić 1 lutego 2020 r.

Korzyści połączenia

Koszt połączenia w wysokości 180 tys. zł poniesie PZH i w praktyce zostanie ono włączone do NIZP-PZH. Połączenie dwóch instytutów w jedną organizację pozwoli na efektywniejsze wspieranie działań badawczych i rozwojowych w zakresie zdrowia. Dotyczy to w szczególności działań w sferze kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.

Krajowe Laboratorium Referencyjne

W ramach dokonywanych zmian zostanie utworzone także Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Zakres badań instytutu zostanie rozszerzony o nowe obszary tj. analityka alergenów w żywności. Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcia wyżej pozycji instytutu za granicą. Umożliwi to realizację programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

Działalność instytutów

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest instytutem badawczym zajmującym się zagadnieniami higieny, epidemiologii, bakteriologii, immunologii, parazytologii. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo badawcze.

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła zajmuje się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczeniem polskich norm i zleceń żywieniowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *