Czy uda się uzdrowić Polską służbę zdrowia? MZ szykuje spore zmiany

tabletka polska studia medyczne

Ten post dostępny jest także w języku: English

Osoby podejmujące odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim niebawem będą mogły skorzystać z możliwości wzięcia kredytu celem pokrycia kosztów studiów na mocy projektu ustawy zaproponowanego przez resort zdrowia. A to nie jedyna zmiana szykowana przez Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Kredyt na studia medyczne uleczy braki kadrowe?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, o kredyt ubiegać się będą mogli studenci odbywający studia na kierunkach lekarskich w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych oraz w trybie stacjonarnym na uczelniach niepublicznych. Kredyt ten ma wesprzeć studentów finansowo i pokryć częściowo lub całkowicie koszty opłat związanych ze studiami do momentu ich ukończenia. Kredyt miałby być wypłacany przez maksymalnie 6 lat. Co więcej, studenci będą zobowiązani spłacić go w formie późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Sam kredyt będzie mieć preferencyjny charakter, m.in. niskie oprocentowanie czy też możliwość wydłużenia lub skrócenia spłaty kredytu.  

Celem tej ustawy jest ograniczenie liczby lekarzy emigrujących za granicę po ukończeniu studiów. Dzięki temu problem braków kadrowych w polskich szpitalach ma być chociaż częściowo rozwiązany. 

Strategia Ministerstwa Zdrowia na lata 2021-2027 – czego dotyczy?

Rząd opublikował też projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”. Nowa strategia zwraca uwagę na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa oraz wydłużeniu trwania życia.  Plan ten jest kontynuacją dokumentu strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne (Policy Paper)”. Plan w pierwszej części omawiać będzie główne elementy demografii, epidemiologii oraz opisywać będzie główne elementy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Następnie wskazywać będzie najistotniejsze uwarunkowania strategiczne realizacji polityki w ochronie zdrowia oraz cele które pogrupowane są między czterema obszarami.

Obszarami tymi są: pacjent, finanse, rozwój i procesy. W każdym z obszarów zrealizowane zostaną poszczególne cele m.in. inwestycje w kadry i ich rozwój, koordynacja opieki środowiskowej czy też zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej. Projekt finansowany będzie zarówno ze środków budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków UE.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, strategia ta nie będzie realizowana na mocy dodatkowych kosztów a dokona się poprzez odpowiednią alokację dostępnych środków. Zmiany mają zostać przyjęte jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *