Prawo i regulacje

Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 przyjęta

Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 przyjęta

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, który określa priorytety działań Polski w zakresie gospodarowania lekami….