Pacjenci wymagają rehabilitacji po przebyciu COVID-19 – rząd ogłasza pilotaż

Ten post dostępny jest także w języku: English

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) 14 lipca opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja jest konieczna do pełnego powrotu do zdrowia dla pacjentów po przebyciu COVID-19. Pilotaż sfinansuje NFZ.

Pilotaż – podstawowe założenia

Obecnie opieka nad chorymi na chorobę COVID-19 koncentruje się głównie na postępowaniu z pacjentami leczonymi w szpitalu w ostrej fazie choroby. Brak jest jednak ustalonego postępowania odnośnie rehabilitacji leczniczej takich pacjentów. Pilotaż ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi wyjątkowy charakter rozporządzenia i pilną potrzebę rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów po przebyciu COVID-19. Jak czytamy w OSR, koszt pobytu pacjenta po COVID-19 na oddziale rehabilitacji oszacowano na 200 zł za dobę. Pilotaż będzie finansowany w ramach środków przewidzianych w planie finansowym NFZ, w ramach przesunięć pomiędzy pozycjami planu finansowego.

Rehabilitacja po przebyciu COVID-19 – jak przebiega i gdzie będzie dostępna?

W projekcie rozporządzenia są określone poszczególne modele fizjoterapii oddechowej nad chorymi oraz świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane pacjentom wymagającym rehabilitacji po przebyciu COVID-19. Wprowadzenie rehabilitacji u osób po przebytej chorobie COVID-19 może zapobiec:  przedłużającemu się powrotowi do pracy, zmniejszeniu zdolności zarobkowej, ograniczeniu codziennej aktywności, utraty niezależności, podatności na infekcje i pojawieniu się innych chorób współistniejących.

Pilotaż będzie realizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, gdzie znajduje się oddział rehabilitacji pulmonologicznej. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia programu pilotażowego zostanie sporządzone sprawozdanie z jego realizacji, obejmujące ocenę wskaźników wraz z opracowaniem danych statystycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *