Biomed-Lublin z umową na dofinansowanie w ramach PO Inteligentny Rozwój

probki laboratorium rekawiczki

Ten post dostępny jest także w języku: English

Biomd-Lubin 15 grudnia 2020 r. podpisał z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na dofinansowanie Projektu: „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG”. W ramach tych środków firma uzyskała blisko 29,2 mln zł na utworzenie centrum, w celu rozwoju technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej, poinformowano.

60% kosztów kwalifikowalnych z PO Inteligentny Rozwój

Biomed-Lublin poinformował, że całkowity koszt inwestycji to ponad 48,6 mln zł. Dofinansowanie stanowi więc 60% kosztów kwalifikowalnych.  Pozyskane dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach drugiej osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”. W raporcie bieżącym spółki opublikowanym na stronie PAP podano, że zgodnie z umową o dofinansowanie, inwestycja musi zakończyć się do 31 sierpnia 2022 r.

Na stronie Biomed-Lublin z datą 16 grudnia 2020 r. pojawiło się już zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy budynku badawczo-rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych. W zapytaniu wskazano, że zostanie wybudowany Zakład Onko BCG przy ul. Głównej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *