Do 10 mln euro pożyczki od EBI dla Scope Fluidics

euro banknoty pieniadze

Ten post dostępny jest także w języku: English

EBI wesprze finansowanie opracowywania innowacyjnych metod wykrywania patogenów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, wywołujących choroby zakaźne, w tym COVID-19. W ramach umowy udzieli pożyczki firmie Scope Fluidics.

Szczegóły umowy z EBI

Zawarta umowa to pierwszy taki projekt w Polsce, który będzie finansowany w ramach Instrumentu Finansowania Chorób Zakaźnych (IDFF). Instrument ten jest częścią programu Horyzont 2020 i jest wpierany przez Komisję Europejską. Dotychczas 14 umów, które łącznie opiewają na kwotę 372 mln euro, zostało podpisanych w ramach tego instrumentu.

Pożyczka dla Scope Fluidics będzie udzielona w trzech transzach. Pierwsza w wysokości 4 mln euro, druga 3 mln euro i trzecia do 3 mln euro. EBI wypłaci pożyczkę w okresie przez 36 miesięcy od podpisania umowy na każdą z transz. Scope Fluidics zobowiązuje się natomiast do spłaty każdej z transz jednorazowo w okresie pięciu lat od otrzymania finasowania od EBI.

Historia Scope Fluidics

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i biznesu. Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Grupa Scope Fluidics obejmuje również dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., które zostały powołane w celu realizacji konkretnego projektu. Chodzi tutaj o projekt badawczy PCR/ONE oraz BacterOmic.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *