Grupa Neuca zainwestuje 60 mln zł

Służba zdrowia potrzebuje 44 mld zł do załatania dziury budżetowej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Neuca, jeden z największych dystrybutorów farmaceutycznych w Polsce, planuje zainwestować w 2021 r. 60 mln zł. Informację tę ujawniono w sprawozdaniu Zarządu grupy.

Poinformowano, że środki zostaną przeznaczone na realizację kilku założeń firmy. Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu za 2020 r.: „Grupa  Neuca w  najbliższym  czasie  nie  planuje  dalszego  rozwoju  sieci  magazynowej,  natomiast pracuje nad innowacyjnymi projektami, zapewniającymi poprawę efektywności działania. Jednym z nich jest rozwiązanie bazujące na technologiach z obszaru sztucznej inteligencji (AI), które istotnie podniesie jakość  procesów  logistycznych  −  zapewni  automatyczną  kontrolę  każdej  paczki  opuszczającej magazyn.

Grupa Neuca w 2021 roku planuje inwestować również w informatyzacje obszaru badań klinicznych, program zarządzania danymi oraz dalszą aktualizacje systemu Call Center.  Sytuacja  płynnościowa  Grupy  Neuca  jest  bardzo  dobra.  Grupa  realizuje  wysokie  przepływy z działalności  operacyjnej, które  pozwalają  na  realizację  inwestycji  odtworzeniowych i  rozwojowych (w tym  akwizycji).  W  2021  roku  Grupa  Neuca planuje  zrealizować  inwestycje  w  środki  trwałe  na poziomie ok. 60 mln PLN.”

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *