Inwestycja Medinice po debiucie na GPW

kolko i krzyzyk serce

Ten post dostępny jest także w języku: English

Medinice, polska firma rozwijająca innowacyjne projekty dla kardiologii i kardiochirurgii, podpisała przedwstępną umowę zakupu udziałów w spółce, która posiada prawa do globalnie opatentowanej technologii kardiochirurgicznej. Przyrzeczona umowa ma być podpisana do końca marca 2021 r.

Medinice inwestuje w spółkę z patentem

Medinice zainwestuje w udziały w spółce, która jest właścicielem innowacyjnego projektu. Termin zawarcia przyrzeczonej umowy upływa 31 marca 2021 r. Chodzi o zacisk do zamykania uszka lewego przedsionka serca. Skuteczność technologii została potwierdzona w badaniach przedklinicznych na zwierzętach. Obecnie projekt jest przedmiotem badań klinicznych na ludziach.

Transakcja przewiduje trzy etapy. Pierwszy to płatność gotówkową w wysokości 2,11 mln zł. Drugi to płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii J. Trzeci to podwyższenie kapitału spółki o 690 000 zł. W wyniku transakcji emitent będzie posiadał 40% kapitału i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników spółki wraz z prawem do 50% dywidendy spółki.

Grudzień: Debiut na GPW i zdobyty grant

Medinice zadebiutowało na głównym rynku GPW w grudniu 2020 r. Wcześniej, na początku listopada 2020 r., nastąpiły zmiany w zarządzie spółki. Mianowicie, Rada Nadzorcza firmy powołała Arkadiusza Dorynka oraz Piotra Wilińskiego na stanowisko Wiceprezesów Zarządu. Kadencja obu Panów upływa 19 listopada 2022 r.

Warto wspomnieć, że Medinice 30 grudnia 2020 r. otrzymała też od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podpisaną umowę o dofinansowanie Projektu „EP Bioptom – Elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji”. Wartość projektu to blisko 5,4 mln zł, z czego ponad 3,9 mln zł to dofinansowanie.

Kardiologia jest ważną dziedziną medycyny, więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *