NCBR w sprawie szpitali jednoimiennych: pierwsze wnioski rozpatrzone

Ten post dostępny jest także w języku: English

Aż 79 projektów dotyczących walki z koronawirusem otrzymało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) od szpitali jednoimiennych, podano w komunikacie. Pierwsze podmioty otrzymały już decyzje o przyznaniu dofinansowania.

Środki dla szpitali jednoimiennych na walkę z koronawirusem

Dofinansowania przyznawane są w trybie pozakonkursowym. Łącznie w pierwszej transzy przyznano ponad 27 mln zł na prace badawczo-rozwojowe w walce z epidemią koronawirusa. Wśród  beneficjentów znalazły się m.in. Centrum Medyczne w Łańcucie, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Politechnika Wrocławska.

Realizacja projektów, które uzyskają dofinansowanie, nie powinna trwać dłużej niż rok. Wsparcie NCBR dla szpitali jednoimiennych to 100% kosztów kwalifikowalnych. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników naukowo-badawczych, personelu technicznego i pomocniczego w części, w jakiej wynagrodzenia bezpośrednio wiążą się z realizacją badań naukowych oraz prac rozwojowych projektu; na usługi merytoryczne zewnętrzne świadczone w ramach podwykonawstwa; a także na zakup, amortyzację aparatury badawczej lub odpłatne z niej korzystanie.

Zaangażowanie w inicjatywę NCBR

Większość szpitali złożyła więcej niż jeden wniosek – część z nich aplikowała w roli lidera projektu, a część jako współkonsorcjanci. Wnioski o dofinansowanie projektów, były przyjmowane od 22 kwietnia do 31 maja 2020 r. Ich łączna wartość to kwota blisko 380 mln zł. Jeden wnioskodawca ubiega się więc średnio o około 4,8 mln zł. Najniższa wnioskowana kwota to niespełna 0,2 mln zł, najwyższa – ponad 47 mln zł. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy, zaraz po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyznanie dofinansowania.

Wszystko w ramach inicjatywy „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Zakłada ono finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w tym obszarze przez szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych. Pierwotny budżet całego przedsięwzięcia to 100 mln zł.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *