Takeda i Orifarm – jest finał transakcji

kobieta biznes umowa akwizycja

Ten post dostępny jest także w języku: English

Takeda Pharmaceutical Company Limited z końcem marca ogłosiła zakończenie ogłoszonej wcześniej sprzedaży portfolio wybranych produktów do Orifarm Group. Transakcja do łącznej wartości 670 mln USD obejmuje około 130 produktów oraz dwa zakłady produkcyjne.

Orifarm zwiększy skalę działalności

Takeda zawarła umowę sprzedaży portfolio wybranych produktów farmaceutycznych, zarówno typu OTC (dostępnych bez recepty) oraz wydawanych na receptę, niezwiązanych z podstawową działalnością spółki na terenie Europy już pod koniec kwietnia 2020 r. Finał transakcji został jednak ogłoszony pod koniec marca 2021 r. Orifarm w ramach przedmiotowej transakcji do 670 mln USD przejął 130 produktów, jak również nabył prawo do dwóch zakładów produkcyjnych Takeda zlokalizowanych w Polsce i w Danii wraz z 600 pracownikami. Takeda i Orifarm zawarły również umowy dotyczące produkcji i dostaw, na podstawie których Takeda będzie nadal wytwarzać wybrane produkty w imieniu Orifarm.

Zbyty portfel obejmuje produkty OTC i suplementy diety, a także wybrane produkty przeciwzapalne, wykorzystywane w terapii chorób sercowo-naczyniowych, oddechowych i endokrynologicznych, które są sprzedawane głównie w Danii, Norwegii, Belgii, Polsce, Finlandii, Szwecji, krajach bałtyckich i Austrii. Portfel ten wygenerował sprzedaż netto w roku finansowym 2020 w wysokości około 240 mln USD i był napędzany m.in. sprzedażą marek OTC na kaszel i przeziębienie oraz witamin, a także produktów na receptę, takich jak Warfarub i Levaxin.

Strategia rozwoju Takeda

Od stycznia 2019 r. Takeda ogłosiła łącznie 12 umów zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki na kwotę 12,9 mld USD.

Poinformowano, że sprzedawane leki znajdują się poza podstawowymi obszarami biznesowymi spółki Takeda, którymi są gastroenterologia (GI), choroby rzadkie, terapie produktami osoczopochodnymi oraz neurologia. Dziedziny te określane są jako kluczowe dla globalnej i długoterminowej strategii rozwoju Takeda.

Źródło: Takeda

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *