Raport PMR: 7% wzrost rynku usług stomatologicznych

unit dentystyczny

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według prognoz PMR, w latach 2019-2024 wartość rynku usług stomatologicznych będzie rosła w tempie około 7% rocznie. W tym okresie prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtować się na poziomie powyżej 2,8% r/r w całym horyzoncie prognozy. Jest to o 0,3 p.p. wyżej niż PMR prognozował na początku 2018 r. Dlatego też ogólna prognoza dla rynku usług stomatologicznych ulega podwyższeniu w stosunku do prognoz z 2018 r.

500+ i trzynasta emerytura napędzą wzrost stomatologii?

PKB napędzane będzie głównie przez konsumpcję prywatną (wspieraną przez rosnące płace oraz niskie bezrobocie), jak również przez inwestycje. Poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych (m.in. wzrost dochodów rozporządzalnych, czy też wyżej wspomniany wzrost płac i niskie bezrobocie) przyczynią się do zwiększenia wydatków na usługi stomatologiczne. Ponadto, pozytywne odzwierciedlenie mogą mieć również istniejące i nowo wprowadzane programy rządowe m.in. rozszerzenie programu 500+, czy też program „trzynasta emerytura”. O roli wydatków prywatnych na rynku usług stomatologicznych pisaliśmy tutaj.

Po latach wzrostów, w końcowych latach prognozy spodziewane jest utrzymywane się tempa inflacji ogólnej na stałym poziomie (około 2,3% r/r). Rosnące ceny w gospodarce, w połączeniu z wyższymi wynagrodzeniami w sektorze zdrowia oraz silną presją popytową na prywatne usługi stomatologiczne, wynikającą z polepszających się warunków życia ludności, przyczynią się do dalszych wzrostów wskaźnika cen usług stomatologicznych (według naszych prognoz o 3-4% rocznie) i tym samym wpłyną pozytywnie na wartość rynku usług dentystycznych.

Potencjał rynku stomatologii nie jest w pełni wykorzystany

Dodatkowym czynnikiem wspierającym w szczególności przyszłe wydatki publiczne na leczenie stomatologiczne jest zapowiadane zwiększenie udziału w PKB wydatków na ochronę zdrowia. Warto zaznaczyć, że wzrost rynku odbędzie się pomimo tendencji spadkowych w rozpowszechnieniu próchnicy.

Warto zaznaczyć, że obecnie potencjał rynku nie jest w pełni wykorzystywany – czynnikami ograniczającymi wzrost jest brak wystarczająco wysokiej korekty wycen dla świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży i brak korekty dla innych świadczeń stomatologicznych. Zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, utrzyma się problem niedoboru kadr i ograniczone możliwości specjalizacji. Nie wpłynie to pozytywnie na wzrost udzielania coraz bardziej skomplikowanych (i droższych) usług na większą skalę.

Więcej informacji na temat rynku stomatologii w najnowszym raporcie PMR: „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *