Raport PMR: 75% poradni ginekologicznych jest prywatnych

ciaza usg

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ponad trzy czwarte poradni położniczo-ginekologicznych w Polsce jest własnością prywatną, wynika z raportu PMR. Jest to stosunkowo niski odsetek na tle innych wiodących specjalizacji.

Stolica zapewnia najlepszy dostęp

Ogółem, 78% poradni AOS i POZ w Polsce działa w placówkach, których właścicielami są podmioty prywatne. Udział podmiotów prywatnych jest najwyższy w medycynie estetycznej, dietetyce i chirurgii plastycznej. Jeśli pod uwagę weźmiemy wiodące po kątem liczby poradni (w skali Polski) specjalizacje, najwyższy udział podmiotów prywatnych występuje w chorobach wewnętrznych, dermatologi i wenerologii, endokrynologii i kardiologii. We wszystkich tych specjalizacjach przekracza on 80%.

Za poradniami położniczo-ginekologicznymi znajdują się natomiast poradnie medycyny pracy, chirurgii ogólnej i rehabilitacji medycznej. W żadnej z tych specjalizacji udział podmiotów prywatnych nie jest jednak niższy niż 70%.

Aż trzy spośród pięciu powiatów o najwyższym nasyceniu poradniami położniczo-ginekologicznymi znajdują się na Śląsku (miasta Katowice i Częstochowa oraz powiat myszkowski). W Warszawie występuje nie tylko najwyższa bezwzględna liczba poradni (która jest blisko trzykrotnie wyższa niż w drugim Krakowie), ale również jeden z najwyższych w skali Polski wskaźników w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.

W wielu powiatach ginekologia tylko prywatna

Jednocześnie, w skali Polski występuje szereg powiatów, w których poradnie położniczo-ginekologiczne prowadzone są wyłącznie, lub niemal wyłącznie, przez placówki będące własnością prywatną. Tak jest przykładowo w powiecie poznańskim, który ogólnie charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem właścicieli prywatnych w placówkach opieki zdrowotnej (98%). Innymi powiatami, gdzie praktycznie nie ma dostępu do publicznych poradni położniczo-ginekologicznych są mieszczące się na Śląsku miasta na prawach powiatu: Bytom, Zabrze i Tychy.

Na drugim biegunie znajdują się powiaty, gdzie prywatne poradnie stanowią mniej niż 40% poradni położniczo-ginekologicznych. Są to powiaty świecki, radomski, radomszczański, kielecki, skarżyński i grójecki.

Poradnia specjalistyczna to miejsce udzielania świadczeń medycznych z danego zakresu medycyny. Zgodnie z przyjętą przez PMR metodologią, jeśli placówka prowadzi kilka poradni tej samej specjalizacji pod tym samym adresem, w analizie taka poradnia została uwzględniona jednokrotnie. Jako podmioty prywatna zaklasyfikowano następujące formy działalności: działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, spółka akcyjna, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej informacji w raporcie PMR: „Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018. Prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *