Raport PMR: Imponujący wzrost leków biologicznych

bialko leki biologiczne

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r.

Rośnie penetracja przez leki biopodobne

W 2018 r. rozwój rynku leków biologicznych hamowany był dynamicznym wzrostem sprzedaży tańszych produktów biopodobnych. Wpłynęło to na zmniejszenie wartości kilku ważnych substancji czynnych (referencyjnych). Warto zaznaczyć, że na rynku leków biologicznych w Polsce pod względem wartości dominują produkty oryginalne (referencyjne), głównie ze względu na znacznie wyższe koszty takich terapii. Istotna jest również relatywnie duża liczba dostępnych leków referencyjnych, w porównaniu do leków biopodobnych.

W ostatnim czasie obserwowany jest jednak wzrost udziału leków biopodobnych. Ma to miejsce za sprawą pojawienia się odpowiedników kilku czołowych produktów referencyjnych w związku z utratą ochrony patentowej np. przez Herceptin (trastuzumab), Clexane (enoksaparyna), Humalog (insulina lispro) i Humira (adalimumab).

Ogółem, według danych PMR, udział leków biopodobnych w całkowitym rynku leków biologicznych w Polsce zwiększył się od 2017 r. do pierwszej połowy 2019 r. o 5 punktów procentowych.

Rok 2019 z rekordowym wzrostem leków biologicznych

Według prognoz PMR, na skutek dodania do refundacji stosunkowo dużej liczby leków referencyjnych, 2019 r. zakończy się imponującym wzrostem na rynku leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych). Szacujemy, że będzie to wzrost powyżej 20%.

Liczba firm obecnych na rynku leków biologicznych w Polsce w latach 2017-2018 utrzymywała się na podobnym poziomie. Wynika to z faktu, iż bariery wejścia na rynek, ze względu na koszty i długość opracowywania nowego leku, są bardzo duże. Dopiero pierwsza połowa 2019 roku przyniosła lekkie zwiększenie liczby graczy obecnych na rynku, co wynikało w dużej mierze z dopuszczenia do refundacji kolejnych leków biopodobnych. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej udział polskich producentów w rynku jest niski. W zasadzie tylko kilku z nich generuje jakąkolwiek sprzedaż w segmencie leków biologicznych i biopodobnych.

Analiza obejmuje sprzedaż apteczną Rx, jak i refundację w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Więcej na temat leków biologicznych i biopodobnych w raporcie PMR: Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *