Raport PMR: Koncentracja hurtowni najwyższa na Węgrzech

Ten post dostępny jest także w języku: English

Spośród krajów Europy Środkowej przeanalizowanych przez PMR, największa liczba hurtowni farmaceutycznych działa w Czechach. Warto podkreślić, że zarówno pod względem ludności, jak i powierzchni, jest to kraj dużo mniejszy niż Polska. Z drugiej strony, najwyższa koncentracja hurtowni farmaceutycznych (rozumiana jako udział rynkowy trzech największych graczy) występuje na Węgrzech i na Słowacji.

Węgry i Rumunia to jedyne kraje, w których liczba hurtowni nie spadła w 2018 r., w porównaniu do 2017 r. W Rumunii sytuacja ustabilizowała się, po spadku liczby graczy na rynku w 2017 r. Była to spowodowane obniżkami cen leków. To z kolei spowodowało, że warunki działalności stały się znacznie trudniejsze.

Na Węgrzech liczba hurtowni utrzymuje się na w miarę stałym poziomie od kilku lat. PMR nie przewiduje dużych zmian w tym zakresie. Liczba hurtowni na Węgrzech jest bowiem niemal taka sama jak na Słowacji, kraju o znacznie niższej liczbie mieszkańców. Jednocześnie, w Bułgarii, gdzie populacja jest również niższa niż na Węgrzech, działa dwa razy więcej hurtowników.

Warto jeszcze podkreślić, że we wszystkich krajach w regionie firmy wprowadzają rozwiązania mające na celu optymalizację lub nawet zamknięcie części magazynów. Dlatego też, spadek liczby magazynów w krajach Europy Środkowej jest bardziej widoczny niż spadek liczby hurtowni.

PMR przeanalizował rynek dystrybucji farmaceutycznej w sześciu krajach Europy Środkowej: Polsce, Rumunii, Czechach, Węgrzech, Bułgarii i Słowacji.

Więcej informacji w raporcie PMR: Distribution on the pharmaceutical market in Central Europe 2019. Market analysis and development forecasts for 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *