Raport PMR: Nasycenie usługami geriatrycznymi najwyższe na Mazowszu

Ten post dostępny jest także w języku: English

W województwie mazowieckim znajduje się 17% wszystkich ośrodków opieki nad seniorami w Polsce i jedna piąta miejsc, wynika z raportu PMR „Rynek opieki geriatrycznej w Polsce 2020. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza według województw”.

Na Mazowszu dominują ośrodki komercyjne

Województwo mazowieckie jest najbardziej nasycone pod względem liczby mieszkańców przypadających na jedno miejsce.  Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na jedno miejsce w ośrodku opieki geriatrycznej wynosi tam około 101, wynika z obliczeń PMR. Dla porównania, na drugim biegunie znajduje się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik ten przekracza 280.

Województwo to posiada również największy odsetek placówek działających w modelach wyłącznie komercyjnym (ponad jedna piąta), oraz mieszanym (około 18%). Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wysoki rozwój ekonomiczny tego regionu. Kolejnymi województwami jeżeli chodzi o odsetek placówek komercyjnych i mieszanych, są śląskie i dolnośląskie. Blisko 120 ośrodków na Mazowszu działa w formie placówki opieki całodobowej (POC), co oznacza, że oferują wyłącznie miejsca komercyjne. Posiadają one prawie 5 tys. miejsc. Jednocześnie, ponad jedna czwarta placówek liczy powyżej 60 łóżek, co jest znacznie wyższym odsetkiem niż w innych województwach.

Najwyższe ceny na Górnym Śląsku

Jeśli pod uwagę weźmiemy aglomeracje, a nie województwa, aglomeracja warszawska również jest zdecydowanie najbardziej skomercjalizowanym rynkiem. Aż osiem na 10 podmiotów na jej obszarze działa w modelu komercyjnym. Odpowiadają one za ponad dwie trzecie łóżek.

Konurbacja górnośląska charakteryzuje się najwyższymi średnimi cenami za pobyt miesięczny spośród wszystkich omawianych aglomeracji. Na jej terenie dominują raczej mniejsze ośrodki do 60 miejsc. Z drugiej strony aglomeracja krakowska, pomimo stosunkowo niskiej liczby ośrodków, ma najwyższy stosunek średniej liczby miejsc przypadających na jeden ośrodek. Aglomeracja krakowska charakteryzuje się również ponad dwukrotnie niższym odsetkiem miejsc wyłącznie komercyjnych w porównaniu do wartości w całym kraju.

Więcej informacji w najnowszym raporcie PMR: Rynek opieki geriatrycznej w Polsce 2020. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *