Raport PMR: Negatywny PR szkodzi suplementom diety?

kolorowe kapsulki

Ten post dostępny jest także w języku: English

W 2018 r. motorem rynku produktów OTC w Polsce była sprzedaż leków. Suplementy diety rosły wolniej, co wynika z kilku czynników.

Koniec wysokich wzrostów suplementów?

Jak wynika z raportu PMR, dynamika sprzedaży aptecznej i pozaaptecznej suplementów diety była zbliżona w 2018 r., przy czym wyższy wzrost zanotowała sprzedaż poza aptekami. Ogółem, w przypadku tego segmentu, w ocenie PMR, nie jest już możliwe generowanie tak wysokich dynamik jak jeszcze kilka lat temu. Wynika to m.in. ze wzrostu nasycenia segmentu, rozwoju segmentu tanich marek własnych oraz negatywnego PR odnośnie suplementów diety, co może skutkować zwróceniem się części konsumentów w kierunku leków OTC na bazie takich samych substancji.

Marki własne i probiotyki motorami rynku

Motorami rynku suplementów diety w 2018 r. były, oprócz marek własnych, probiotyki oraz suplementy diety na bazie witaminy D3. W ocenie PMR te kategorie będą rozwijały się dynamicznie również w 2019 r. i kolejnych latach. Wzrost napędzany jest również przez nowe wprowadzenia. W 2018 r. producenci notyfikowali GIS o wprowadzeniu na rynek blisko 13 tys. nowych suplementów diety.

W dalszej perspektywie PMR spodziewa się jednak utrudnień w działalności na tym rynku – ograniczeń w reklamie i oznakowaniu suplementów diety, weryfikacji listy oświadczeń z listy UE, tzw. pending oraz wzrostu konkurencji, dlatego też dynamika rynku (sprzedaż apteczna i pozaapteczna) będzie niższa niż 5%.

Więcej informacji w raporcie PMR: Rynek produktów OTC w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *