Raport PMR: Niski odsetek prywatnych przychodni w województwie mazowieckim

polska mapa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ponad 13% placówek posiadających poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) znajduje się w województwie mazowieckim. Jednocześnie, udział podmiotów prywatnych w ogólnej liczbie placówek jest na jednym z najniższych w Polsce poziomów, wynika z raportu PMR.

Aglomeracja warszawska: Ponad połowa placówek POZ/AOS

W województwie mazowieckim, co zrozumiałe z racji jego wielkości, zlokalizowana jest największa liczba placówek z poradniami POZ/AOS – ponad 13% łącznej liczby dla Polski. Spośród nich, aż 43% znajduje jest w Warszawie, co jest najwyższym odsetkiem wśród miast wojewódzkich (analogiczny wskaźnik dla poradni wynosi aż 55%). Jeśli podobnie jak w przypadku innych największych miast doliczymy również gminy ościenne, w aglomeracji warszawskiej zlokalizowanych będzie ponad 50% wszystkich placówek w województwie.

Najmniejsza liczba placówek POZ/AOS występuje w znacznie oddalonych od Warszawy powiatach: szydłowieckim i zwoleńskim, które zlokalizowane są przy granicy z województwem świętokrzyskim oraz w łosickim, który znajduje się przy granicy z województwami podlaskim i lubelskim.

Niski udział przychodni prywatnych

Udział placówek prowadzonych przez podmioty prywatne w ogólnej liczbie placówek jest w województwie mazowieckim na jednym z niższych poziomów w Polsce i wynosi 76% dla całego województwa (i 75% dla Warszawy). Ma to związek m.in. związek z lokalizacją w stolicy dużych publicznych ośrodków (np. onkologicznych, klinicznych, wojskowych), które oferują świadczenia szpitalne i ambulatoryjne. Jednocześnie, prywatne firmy medyczne (takie jak LUX MED, Medicover, Enel-Med) działają w Warszawie na szeroką skalę, prowadząc tam centra medyczne i przychodnie przyzakładowe.

Podmioty prywatne często prowadzą placówki POZ

Aż w 25 powiatach w województwie mazowieckim placówki o profilu POZ są prowadzone wyłącznie przez podmioty prywatne. W Warszawie udział ten wynosi 86%. Jeśli chodzi o placówki o profilu AOS, w 17 powiatach są one własnością wyłącznie podmiotów prywatnych. Dla Warszawy odsetek ten wynosi 81%, mniej niż średnia wojewódzka (84%).

Podobnie jak w przypadku innych województw, udział sektora prywatnego jest najniższy w placówkach posiadających zarówno AOS, jak i POZ. Tylko w czterech powiatach: gostynińskim, łosickim, ostrołęckim i żyrardowskim udział sektora prywatnego wynosi 100%. Na drugim biegunie znajdują się powiaty szydłowiecki, żuromiński, przysuski i białobrzeski, w których tylko 22-25% placówek POZ i AOS jest własnością podmiotów prywatnych.

Więcej informacji w raporcie PMR: „Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018. Prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *