Raport PMR: Refundacja kluczowa dla leków biologicznych

tabletki pieniadze

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wprowadzanie leków biopodobnych do refundacji w Polsce trwa niemal najdłużej w Europie. Pomimo tego, uzyskanie refundacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju działalności firm, wśród których PMR przeprowadził badanie specjalnie na potrzeby raportu „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”

Problem z dostępem do terapii biologicznych

Wiele leków biologicznych w Polsce dostępnych jest wyłącznie poprzez programy lekowe. W większości charakteryzują się one jednak restrykcyjnymi kryteriami wejścia, przez co dostęp do nich jest znacznie utrudniony. Leczenie dostępne jest więc jedynie dla części pacjentów faktycznie go potrzebujących. Przykładowo, dla reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) musi to być duża aktywność choroby, chociaż w innych krajach europejskich leczenie biologiczne jest włączane już przy średniej aktywności schorzenia. Przy chorobie Leśniowskiego-Crohna dostęp do programu lekowego, poza wyjątkowymi przypadkami, zapewnia tylko ciężka, czynna postać choroby.

Dodatkowo, w niektórych programach lekowych terapia jest przerywana po określonym w regulaminie programy lekowego czasie, nawet jeśli przynosi efekty. W przypadku RZS konieczna jest przerwa po 180 dniach terapii.

Uzyskanie refundacji czynnikiem rozwoju działalności

W opinii firm przebadanych przez PMR specjalnie na potrzeby raportu, czynnikiem, który najbardziej wpłynąłby na rozwój ich działalności jest w chwili obecnej uzyskanie refundacji dla ich leku. Jest to zrozumiałe z uwagi na zaporową cenę większości leków biologicznych.

Jedna piąta firm życzyłaby sobie większej przychylności państwa i wsparcia rozwoju tego sektora, np. wprowadzania projektów partnerstwa publiczno-prawnego, działań mających na celu zatrzymanie własności intelektualnej w kraju (firma z kapitałem polskim), wsparcia dla badań klinicznych wczesnej fazy (firma z kapitałem polskim).

czynniki rozwoju firm leki biologiczne PMR

Inne czynniki rozwoju wymieniane przez firmy to edukacja pacjentów i lekarzy na temat leków biologicznych i biopodobnych, rozwój chorób cywilizacyjnych, wprowadzenie narodowego programu leczenia chorób rzadkich oraz bardziej przewidywalna polityka refundacyjna.

Więcej na temat leków biologicznych i biopodobnych w raporcie PMR: Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *